Hva er telematikk?

Illustrasjonsfoto: studenter i arbeid

Fagområdet telematikk handler om kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester og omfatter både teknologiske, samfunnsmessige og økonomske aspekter av feltet.

Telematikk har sitt utspring fra Frankrike sent på 70-tallet. Opprinnelig dekket begrepet først og fremst teknologiaspektet av fagområdet. Ordet "telematikk" kommer av "tele", fra telekommunikasjon, og "matikk" fra informatikk og gjenspeiler at telematikk ligger i skjæringspunktet mellom disse to fagfeltene. Begrepet telematikk er velkjent og mye brukt i Europa, men forholdsvis lite brukt i USA. I Japan brukes begrepet først og fremst om informasjons- og kommunikasjonsteknologi i biler. 

"Telematikk – nett og tjenester" er et fordypningsemne innenfor det 5-årige studieprogrammet Kommunikasjonsteknologi. I studieprogramsammenheng er den opprinnelige definisjonen fra 70-tallet utvidet: I tillegg til teknologiaspektet, gis det også undervisning innen forretningsaspektet, så vel som bruksaspektet innenfor mellommenneskelig, samfunnsmessig og organisasjonssammenheng.