Advancing Human Performance in Cybersecurity, ADVANCES

ADVANCES

Advancing Human Performance in Cybersecurity

Introduksjon

Prosjektets mål er å utvikle prestasjonene til cybersikkerhetsspesialister ved å indentifisere ulike perspektiver som biologiske forutsetninger, atferdsmønstere og nødvendig kunnskap og kompetanse. 

Les mer på prosjektets hjemmeside


Informasjon

Om prosjektet

Alle virksomheter er avhengig av beskyttelse mot cyberkriminalitet. På verdensbasis er det stor etterspøsel etter spesialister innen cybersikkerhet, som en følge av økende nettangrep og den avanserte teknologien som blir brukt i angepene. I dag er det lite forksning på menneskelige faktorer som spiller inn i forhold til cybersikkerhet. I prosjektet ADVANCES er det satt sammen en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe som vil undersøke den vitenskapelige forståelsen av menneskelig håndtering og begrensinger ved nettangrep. 

Formålet med prosjektet er å utvikle evnene til spesialister innen cybersikkerhet, ved å identifisere mulig forbedringspotensiale innen tre ulike perspektiv: ved å se mennesket som en biologisk enhet, ved å analysere individers atferdsmønster, og ved å addressere det som er nødvendig kunnskap og evner hos en spesialist innen cybersikkerhet. 

Mer informasjon finner du på den engelske nettsiden.


Om prosjektet

Om prosjektet

Tidsramme: 01.01.2021 - 31.12.2023

Initiator: Vilnius University

Resultater: Advances - Cybersecurity Laboratory, Institute of Computer Science

Finansiering: Prosjektet "Advancing Human Performance in Cybersecurity", ADVANCES, er finansiert med nesten 1 million euro fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants, Baltic Research Programme

Prosjektkontrakten er signert med Research Council of Lithuania (LMTLT) No is S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051).

Partnere

Partnere