Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Knox, Benjamin James. (2018) A Pathway to Educating Cyberpower in the Norwegian Defence. Ledelse i cyberdomenet.
  • Knox, Benjamin James. (2018) Hvorfor koble lederskap med cybermakt...?. Ledelse i cyberdomenet.
  • Helkala, Kirsi Marjaana; Knox, Benjamin James; Jøsok, Øyvind. (2015) How the Application of Coping Strategies Can Empower Learning. 2015 IEEE Frontiers in Education Conference Proceedings.