PlastOPol

PlastOPol

Foto: Joel Baziuk

Gjennom PlastOPol skal NTNU i samarbeid med Ålesundregionens Havnevesen, Møre og Romsdal fylke og Ålesund kommune få utviklet en prediksjonsmodell basert på data om plast i havet og lokale forhold.

I modellen vil det være mulig å se hvor plasten samler seg opp, og fastsette hvor den kommer fra i regionen. Målet er å få til mer målrettede tiltak for opprydding og innsamling av marint avfall. 

Registrering av plast

I tillegg vil PlastOPol utvikle en maskinlæringsmodell i form av en app. Når du rydder marint avfall tar du et bilde av en plastgjenstand med mobilen, og registrerer produktet i appen. Dette gir en effektiv registreringsprosessen av plast. 

Hav, simulering og bærekraft

Prosjektet er forankret i utviklingsplanen for NTNU i Ålesund, under satsingsområdene Hav, simulering og bærekraft. PlastOPol er et samarbeid mellom Institutt for internasjonal forretningsdrift og Institutt for IKT og realfag, som en del av Sustainability Analytics forskningsarenaen.