Kickoff med synergier

Kickoff internship 2023


Andre uken i januar gikk startskuddet for årets internships hos institutt for internasjonal forretningsdrift på NTNU. I løpet av vårsemesteret skal 33 studenter gjennomføre praksis ute i bedrift som avsluttes med muntlige presentasjoner for hverandre og bedriftene. 

Barbro Fjørtoft og Kjersti Kjos Longva presenterer.
Barbro Fjørtoft og Kjersti Kjos Longva ønsker velkommen til kickoff. Foto: Runar Andersen/NTNU

I anledning kickoff var de 33 internship studentene samlet i lokalene til TEFT-lab på NTNU i Ålesund. I løpet av siste halvåret har studentene vært gjennom omfattende intervjurunder før de ble plukket ut for å bli en del av gruppen som skal tilbringe 2 arbeidsdager i uken ute i bedrift.

Internship-ordningen har blitt svært populær siden lanseringen i 2021. Målet er å knytte studenter, næringsliv og akademia tettere sammen og på den måten skape synergier som slår positivt ut alle veier. Studentene får muligheten til å søke internship for vårsemesteret og kan videre ønske seg praksis hos en av de tilknyttede bedriftene. Disse ble presentert for studentene på karrieredagen i oktober, hvor mange av de fremmøtte studentene benyttet muligheten til å knytte nye bekjentskaper på kryss og tvers.

- For studenter som går Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i markedsføring,  innovasjon og ledelse tilbyr vi internship i 6.semester. Vi har tre forskjellige internship-fag studentene kan søke på, forteller Andrea Sæter, førstekonsulent og prosjektkoordinator i InnoPraksis-prosjektet.

Oppstartsamlingen ble ledet av Kjersti Kjos Longva og Barbro Fjørtoft. 


Real kick-off
Kick-off´en for internship studentene bar preg av høy energi og god stemning. Latteren lå løst i lufta og gjennom dagen fikk de bli godt kjent med hverandre gjennom ulike utfordringer og oppgaver de skulle løse i fellesskap. Hensikten med dagen var å gi studentene en knallstart på semesteret, og samtidig forberede dem på de ulike oppgavene de vil møte ute i næringslivet. 

- Formålet med dagen er å bli litt mer klar for et spennende semester som intern. Vi har snakket om studentene sine forventninger til internshipet, men også at både praksisplass og vi på NTNU har forventninger til dem i rollen som intern. Vårt inntrykk er at de gleder seg stort, men nok også er litt spente. Da er det fint å kunne møtes og finne ut at man ikke er den eneste med sommerfugler i magen., sier Kjersti Kjos Longva, som er førsteamanuensis og prosjektleder for InnoPraksis-prosjektet ved Institutt for internasjonal forretningsdrift hos NTNU i Ålesund

Under samlingen diskuterte studentene sine egne forventninger til praksisen og bedriften de skal inn i. Post-it lapper i alle farger fylte veggene i lokalet og vitnet om mange ulike tanker rundt egen rolle i næringslivet. Det ble også diskutert hvilke forventninger NTNU har til studentene og hvem de representerer når de er ute på arbeidsplassen.

- Vi forventer at dere er proaktive og tør å være kreative i arbeidet. Gripe utfordringer og problemer gjennom å tenke utenfor boksen. Bring inn noen nye perspektiver, oppfordret Barbro Fjørtoft entusiastisk når hun talte til studentene.  

Studenter som fester posit på veggen.
Studentene fyller veggen med post-its. Foto: Runar Andersen/NTNU


Næringslivet - A til Å
Å være i internship innebærer at studentene får inngående kjennskap til en eller flere deler av driften. Men det er også en mulighet til å lære mer om seg selv og utvikle seg både som menneske og fagperson. Gjennom semesteret blir de fulgt opp av veileder fra NTNU og har felles samlinger med andre interns som fokuserer på refleksjon, karriereutvikling og personlig utvikling.

- Vi kommer til å følge studentene tett opp gjennom semesteret. De har flere veiledninger både i gruppe og individuelt med NTNU-veileder. I tillegg har vi fellessamlinger som skal gi studentene anledning til å dele erfaringer og reflektere over læring, personlig utvikling og hvordan de kan ta med seg dette inn i videre karriere, forteller Longva og fortsetter:

- På praksisplass er det gjerne full fart og mange inntrykk. Da er det fint å kunne samles og sette ord på alt man opplever, samt dele både positive erfaringer og utfordringer.

Som en avslutning på internship-perioden inviteres både studenter og praksisorganisasjoner til en felles samling, der studentene får presentere sine erfaringer fra internship både til egen praksisorganisasjon og andre interns med deres praksisorganisasjoner. 

- I fjor hadde vi presentasjoner der bare studentene var samlet, men vi var imponerte over presentasjonene og tenkte at i år må vi gjøre ekstra stas på dem ved å gjøre dette til en sosial samling sammen med praksis organisasjoner, forteller Longva.


Lærer av erfaring
Erfaringen hver enkelt student får ute i bedrift står sentralt i internship-ordningen. Ifølge Longva skjer det en vesentlig utvikling hos hver enkelt internship fra de starter til de avslutter semesteret.

- Det er veldig gøy å få følge studentene gjennom et internship. Vi ser en stor utvikling hos studentene og får tilbakemelding om at de gjør seg erfaringer som fører til at de blir mye sikrere både på seg selv og veien videre. De får konkret innsikt i hvordan det er å være i arbeidslivet, og det er nytt for mange. De fleste har erfaring fra deltidsjobber, men det er likevel noe annet å være ute i arbeids- og næringslivet som de utdanner seg for. Det er gøy å høre hvor mye innsikt de får om ulike karriereveier og ikke minst hvordan en dag i arbeidslivet ser ut, forteller hun.

I fjor var det mange som ble positivt overrasket over hvor viktig det sosiale og arbeidsmiljøet er på en arbeidsplass, og at det viser seg at de fleste som jobber med økonomi, administrasjon og markedsføring har svært varierte arbeidsoppgaver. 

- Det viste seg at det er ingen som sitter fremfor PC 8-16, og de fleste bruker mye av dagen til samarbeid med andre og mange ulike prosjekter og oppgaver, fortsetter Kjos.

I tillegg har de fleste oppdaget nye ting ved seg selv. «Mer selvsikker», «mer selvstendig», «tryggere», «modigere», «mestringsfølelse» og «mer klar for arbeidslivet» er ord som går igjen i refleksjonene fra fjorårets interns. Mange ble sikrere på at karriereplanene de hadde tenkte på var riktige for dem. Flere oppdaget andre mulige karriereveier gjennom internship som virket mer attraktive. For mange ble rollemodellene de hadde på internship-plass viktige for hvordan de nå tenkte om fremtiden.

- Det er tydelig at vi har flotte praksisorganisasjoner med på laget som har inspirert studentene våre. Så alt i alt kan vi melde om intensiv læring for våre interns gjennom et spennende semester, smiler Longva.

Studenter som jobber med oppgave.
Studentene reflekterer rundt egen læring. Foto: Runar Andersen


Reflekterer over egen læring
Refleksjon er i kjernen for aktivitetene som studentene følges opp med fra NTNU i løpet av internship. Både veiledning, innleveringer og fellessamlinger har fokus på dette. 

- Vi vet at det er mye som skjer for en student i internship, både på praksisplass og ellers i studentlivet. Da blir det ikke alltid tid til å reflektere over det man opplever. Men vi vet at for å ta med seg erfaringer videre og lære av dem, er det til stor hjelp å kunne stoppe opp litt, sette ord på det man har opplevd og å tenke over hva man tar med seg fra erfaringene, forteller Longva. 

Refleksjon er fokus i skriftlige innleveringer og disse brukes aktivt i erfaringsdelingen i samlinger. 

- Å reflektere sammen ved å høre andre sette ord på sine opplevelser, gjør også gjerne at man forstår det man selv har opplevd på en ny måte, presiserer Longva.


Gleder seg
De ulike bedriftene som er tilknyttet internship programmet favner bredt fra fiskeri og havrelaterte næringer til kommunikasjon, events, bank og finans. For studentene betyr det mange nye erfaringer som vil få konsekvenser for videre veivalg etter studiene.

- Studiet mitt favner nokså bredt, så nå får jeg muligheten til å finne ut hva jeg vil arbeide innenfor. Erfaring og praktisk læring er den største motivasjonen, i tillegg til å få litt kontakter ute i næringslivet, smiler Antona Hauge som studerer internasjonal markedsføring på NTNU i Ålesund.

Hun gleder til å ta fatt og har gjort seg noen tanker om hva som venter henne.

- Jeg forventer at det både vil være lærerikt og praktisk. Jeg håper å få bruke det jeg har lært på skolen og kan knytte det sammen med det jeg lærer der. Forhåpentligvis til deres fordel, fortsetter Antona, som skal være internship hos PIR Cowork i Ålesund.

- De virker kreative på PIR, og det passer meg godt, smiler hun.

Foto av Antona Hauge og Emilie WIksnes
Antona og Emilie. Foto: Runar Andersen

Emilie Wiksnes skal være internship hos Salmon Evolution. Hun vil blant annet bruke muligheten til å finne ut hva hun skal gjøre videre.

- Jeg gleder meg til å få praktisk erfaring og prøvd ut arbeidslivet med den kompetansen jeg har fått fra studiet. Så er det tøft å få være en del av en sånn bedrift. Jeg synes at fiskerinæringen virker veldig spennende, forteller hun.

Veien videre er hun litt usikker på, men håper at internshipet vil gi henne en pil i riktig retning.

- Jeg føler at internshipet vil gi meg en klar formening om det er dette jeg vil arbeide med videre. Og om jeg eventuelt skal ta en master innenfor noe helt annet. Jeg regner med jeg finner ut av ting underveis, smiler hun.


Store forventninger
En gruppe av studenter har satt seg sammen i fellesarealet i pausen. De snakker sammen om forventningene til praksisen de skal ha og mulighetene som vil dukke opp underveis.

- Vi får innsyn i hva vi faktisk holder på med i utdanningen vår, forteller Maria Giertsen som studerer markedsføring. Sammen med Marita Nedregotten, Amalie Tandstad og Louise Tafjord er hun en del av internship studentene som nå skal ut i næringslivet for å lære. Spenningen er hånd påtakelig.

- Det blir spennende å arbeide med bedrifter som ser verdien vi besitter, og hvordan vi kan få utvikle næringen videre med kompetansen vår, forteller Amalie.


- Jeg snakker for mange når jeg sier at nettverksbyggingen er viktig. Det er siste semester og mange er interessert i arbeidsmuligheter. Da er det viktig å komme i kontakt med mennesker ute i næringslivet, fortsetter hun.

Nettopp arbeidsmarkedet er neste stopp for mange av studentene. 

- Jeg tenker å ta en master, forteller Maria. 
- Vi tre andre skal ut i jobb, smiler Marita som ønsker å være i Ålesund.
- Det skjer veldig mye spennende i dette området og man får en unik kompetanse. Det er veldig diversifisert hva man holder på med, avslutter Marita Nedregotten.

Studenter i internship.
Studentene er klare for internship. Foto: Runar Andersen