Internship

Internship

Studenter som jobber. Foto:Runar Andersen/NTNU
Foto: Runar Andersen

Internship

Hva innebærer et internship for din organisasjon?

Gjennom et internship får din organisasjon engasjerte studenter med oppdatert kompetanse innenfor økonomi, innovasjon, ledelse og markedsføring med på laget. Internship-perioden går over 15 uker fra januar til begynnelsen av mai og studentene jobber et timeantall tilsvarende to dager i uken. 

Vi arrangerer flere samlinger for våre samarbeidspartnere. Her er fokuset på erfaringsutveksling mellom organisasjonene. Hvilke typer internship tilbyr vi?


Internship

Ønsker du å ha en student i praksis i din organisasjon? I et internship får studentene praksis gjennom å delta i den daglige driften til organisasjonen. Studentene jobber et timeantall tilsvarende to dager i uken. Arbeidsoppgavene bør være tilpasset studentenes utdanning, men det forventes også at studentene bidrar der det trengs i den daglige driften.

Mange av våre interns har også egne prosjekter som de jobber med. Dette kan for eksempel være innsiktsarbeid, analysearbeid eller et utviklingsprosjekt. 
 Hvordan ser prosessen ut?


1. Kontakt med NTNU

Vi knytter kontakt med aktuelle organisasjoner juni - august året før internshipet starter. 
 

2. Utlysning og søknadsprosess

Dere lager utlysningstekst og internship-stillingene lyses ut på våre nettsider i oktober. Studentene sender søknad og CV til NTNU, som tar et første intervju med studentene. Vi sender de aktuelle kandidatene videre til bedriftene. Bedriftene får mulighet til å intervjue utvalgte studenter og får prioritere hvem de ønsker å ansette. NTNU tar den endelige avgjørelsen ut ifra en helhetsvurdering. Studentene informeres om utfallet i midten av november. 
 

3. Fellessamling

I løpet av høsten arrangerer vi en fellessamling for alle internship-organisasjoner. Her utveksler vi erfaringer og kommer med tips til hverandre. 
 

4. Oppstartssamling

Vi arrangerer oppstartssamling for studenter og bedrifter. Studentene blir forberedt på internshipene de skal ut i, og hvordan de best skal møte arbeidslivet. 
 

5. Internship i vårsemesteret

Oppstart av internship skjer i uke 2. Undervegs i semesteret har studentene obligatoriske samlinger på campus, og jevnlige innleveringer. De får også veiledning rundt personlig utvikling, ferdigheter innenfor innovasjon, kommunikasjon og samarbeid og karrierekompetanse fra NTNU. 


 

Student i internship?

Student i internship?

Studenter som skal i internship. Foto: Runar Andersen
Ønsker du en eller flere studenter i internship i din organisasjon? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

 

InnoPraksis

InnoPraksis

Internship tilbys til våre studenter gjennom prosjektet InnoPraksis.

Les mer om prosjektet