Forskning ved Institutt for historiske studier

Institutt for historiske studier

Forskning

Missale Nidrosiense fra 1519.

OBS! Denne siden er ikke lenger gyldig. 

Finn gyldig informasjon under:

Institutt for historiske studier (IHS) er et breddeinstitutt med forskning som dekker mange emner innenfor alle tidsperioder fra antikken til vår egen tid. Eksempel på noen av våre mange spesialiteter er: glasialarkeologi, europeisk integrasjon, historisk havromsforskning, stormaktspolitik, nidarosprovinsen og olavstradisjonen, globalhistorisk naturressursforskning, forbindelser mellom antikk homoerotisk poesi og heteroseksuelle tradisjoner, samt forskning på kulturarven fra 22. juli-tragedien.


Ved Institutt for historiske studier har vi organisert vår forskning i de fem fagområdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. Her finner du prosjekter og forskere på fagområdet.

Arkeologi

Den arkeologiske forskningen omfatter en rekke temaer fra eldste steinalder til nåtid. Forskningsprosjekter brukes aktivt i arkeologistudiet i form av undervisning og i opplæring.

Europastudier

Forskningsmiljøene tilknyttet Europastudier gransker prosessene rundt europeisk integrasjon og samarbeid, drivkreftene i den Europeiske Union, og relasjonene mellom europeiske land og samfunn fra 1945 frem til i dag.

Historie

Mye av instituttets historieforskning foregår innen norsk og internasjonal historie etter andre verdenskrig. Innenfor eldre historie har instituttet et tyngdepunkt innenfor norsk/norrøn og øvrig nordisk/nordeuropeisk middelalder.

Klassiske fag

Instituttets forskere innen klassiske fag arbeider med originale tekster fra gresk og latinsk litteratur. Forskningen utmerker seg med internasjonalt fremragende publikasjoner innenfor gresk og latin.

Kulturminneforvaltning

Forskinga på feltet spenner frå studium av kulturminne i utmark, til studium av vond/vanskelig kulturarv, museumsstudium, samskaping av kulturarv og bruk og forvaltning av slavefort på Gullkysten i Afrika.


Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanning

Forskerutdanning ved NTNU og IHS

Doktorgradsutdanningen ved Institutt for historiske studier tas i ph.d.-program for historie og kulturfag innen arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning.

Det humanistiske fakultet: Doktorgradsutdanning


Middelalderseminar

Middelalderseminar

NTNUs Middelalderseminar

NTNUs Middelalderseminar er et møtested for alle som er interessert i middelalderen.

Her diskuterer fagfolk, master- og doktorgradsstudenter sitt arbeid med publikum og deltakere fra flere disipliner.


Historiske kulturskatter

Historiske kulturskatter

Søketjenesten Gunnerus, NTNU Universitetsbiblioteket

Søketjenesten Gunnerus:

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger med verdifulle manuskripter, sjeldne bøker, kart og privatarkiv er nå lett tilgjengelig for historie- og kulturinteresserte.