Arkeologi

Forskning - Institutt for historiske studier

Arkeologi

Sverd med angel-saksiske sølvbeslag fra en mannsgrav på Heggestrøa.

OBS! Denne siden er ikke lenger gyldig. 

Finn gyldig informasjon under:

Arkeologisk forskning ved Institutt for historiske studier omfatter en rekke temaer og områder fra eldste steinalder til nåtid: maritim arkeologi, samtidsarkeologi, kulturminneforvaltning, konfliktarkeologi, glasialarkeologi, utmarksarkeologi og steinalderteknologi- og bosetning

Aktuelle forskningsprosjekter brukes aktivt i arkeologistudiet i form av undervisning og opplæring i gradene bachelor, master og doktorgrad.

Forskningen utføres i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet (Seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Seksjon for naturhistorie) og med andre nasjonale og internasjonale partnere og nettverk fra Skandinavia, Europa og Amerika.

Prosjekter

Våre forskere innen arkeologi arbeider for tiden med følgende prosjekter:

Marine Ventures

Marine Ventures

Cambaceres_Foto H. BjerckMarine Ventures ser på likheter og forskjeller i den kulturelle utviklingen av to kystområder på to kontinenter: Ildlandet (Tierra del Fuego) på sørspissen av Sør-Amerika og Norge. Mangelen på kulturelle forbindelser mellom de to fjerntliggende områdene har gitt uavhengige oppfatninger av og tilpasninger til havet. Denne kulturelle dynamikken er av global arkeologisk interesse.


Åarjelsaemien tsoevtsh – Sørsamiske snøfonner

Åarjelsaemien tsoevtsh – Sørsamiske snøfonner

Åarjelsaemien tsoevtsh – Sørsamiske snøfonner_Foto: NTNU VitenskapsmuseetReinen er ressurs og symbol på kulturell identitet på den nordlige halvkule. Historisk har forholdet mellom mennesker og rein vært gjennom jakt. Tamreindrift utviklet et dypere, mer gjensidig forhold. Snøfonner avdekker mer av denne historien. Fonnene tiltrekker reinen på varme sommerdager og har lenge vært brukt av mennesker som jaktområder og til samling av tamrein.


SPARC – Snow Patch Archaeological Research Cooperation

SPARC – Snow Patch Archaeological Research Cooperation

SnøfonnSPARC ser på effekten av klimaendringer på sårbare alpine snøfonner som er gamle jaktmiljøer. I noen regioner er det gjort viktige funn av forhistoriske gjenstander og av organiske rester som overlever i den kalde isen, noen ganger i tusenvis av år. Nå smelter mange alpine snøfonner, og viktige kulturelle og klimatiske prøver og informasjon blir dermed eksponert og forringet.


iC-ACCESS

iC-ACCESS - Accessing campscapes (pdf)

- Inclusive Strategies for using European conflicted heritage

iC-ACCESS assesses the dynamics of competing postwar memories of Nazi, Communist and fascist terror at work in the European space and aims to offer tools which can potentially offer a coherent way of their storytelling that integrates different histories and divergent memories. ‘Heritage as narrative’ is articulated through national experiences and tropes of resistance, collaboration, occupation, and victimhood and perpetration and we consider how these affect and undermine the manner in which heritage is perceived and used in former conflict areas. We do so through transnational analyses of existing narratives relating to campscapes (represented in testimonies, literature, public media, museums, memorials and education), the processes of signification and appropriation and mainstream historical discourses and how they might overshadow complementary, or conflicted perspectives.


Painful heritage: Cultural landscape of the Second World War

Painful heritage: Cultural landscape of the Second World War

Saltfjellet_Riksarkivet_Leiv Kreybergs arkivKulturlandskap fra andre verdenskrig forvitrer, og minner, kilder til historisk kunnskap og lærdommer forsvinner. Landskap utenfor fortellingen om ærerik nasjonal motstand er mest utsatt, ikke minst kulturminner etter 150 000 krigsfanger og slavearbeidere, i hovedsak fra Øst-Europa. De ble tvangssendt til Norge, brukt som arbeidskraft og plassert i rundt 500 leire over hele landet.


INQUA Commission for Humans and the Biosphere

INQUA Commission for Humans and the Biosphere

INQUA – Commission for Humans and the Biospehre_Department og Archaeology_Ghent UniversityKom de kulturelle og miljømessige endringene i perioden sen istid til utviklingen av jeger- og sankersamfunn i Europa gradvis eller plutselig? Unge europeiske forskere syntetiserer bevis fra regioner rundt om i Europa. De vurderer oppløsningen av de regionale forholdene, sosiokulturelle svar på ulike typer miljøendringer, og om det er sammenheng mellom visse typer endringer.


Forskningsbidrag i Cristin

Publikasjoner og andre bidrag

Se instituttets nyeste publikasjoner og aktiviteter i forskningsdatabasen Cristin.

Publikasjoner for salg ved instituttet.


Universitetsbibliotekets fagside for historiske studier.


Middelalderseminar - møtested for interesserte i middelalderen