Skriftserier fra Institutt for historiske studier

Publikasjoner - Institutt for historiske studier

Skriftserier fra Institutt for historiske studier

Utsnitt av ryggen på masteravhandlinger

OBS! Denne siden er ikke lenger gyldig. 

Finn gyldig informasjon under:

Instituttet formidler salget av Historisk skriftserie og publikasjoner fra PEECS (Program on East European Cultures and Societies).


Bøkene kan kjøpes:

  • ved instituttets ekspedisjon på NTNU Dragvoll, Edvard Bulls vei 1, 7048 Trondheim, Bygg 6, nivå 4
  • eller ved å sende epost til kontakt@ihs.ntnu.no

Fraktkostnader er inkludert i prisen. Betaling skjer via faktura som sendes separat fra NTNUs økonomiavdeling. Husk å oppgi både leverings- og fakturaadresse.

You may order books directly from The Department of Historical Studies:

  • at the Department office at NTNU Dragvoll, Edvard Bulls vei 1, 7048 Trondheim, Building 6, level 4
  • or by sending an e-mail to kontakt@ihs.ntnu.no

The shipment is free of charge, and the invoice is sent separately. Please make sure to specify both the billing address and the shipping address.


Publikasjoner fra PEECS - Program on East European Cultures and Societies


Historisk skriftserie

Følgende publikasjoner fra Historisk skriftserie kan bestilles:

2014 | 2011 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1990


2014

topp

Steinar Imsen: Region – provins – rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt
Nr. 59 | ISBN 978-82-7765-205-4 | Pris kr. 300


2011

topp

Jørn Sandnes: Med feste i det heimlige - artikler fra et forskerliv
Nr. 58 | ISBN 978-82-7765-203-0 | Pris kr. 75


2009

topp

Anders Kirkhusmo: Fra det lokale og regionale til nasjonale: utvalgte artikler
Nr. 57 | ISBN 978-82-7765-202-3 | Pris kr. 275

Per Maurseth: Historie og politikk: artikler gjennom femti år
Nr. 56 | 978-82-7765-201-6 | Pris kr. 275

2008

topp

Red. Anders Kirkhusmo: Jubileumsbok – Instituttets historie
Nr. – | ISBN: 978-82-519-2342-2 | Pris kr. 100

Red. Steinar Supphellen: I Gerhard Schønnings fotspor: historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshistorisk perspektiv: innlegg ved eit jubileumsseminar
Nr. 55 | ISBN 978-82-7765-200-9 | Pris kr. 50


2006

topp

Eldbjørg Haug: Provincia Nidrosiensis: i dronning Margretes unions- og maktpolitikk: With an English Summary. Revidert utgave (første utgave nr. 13)
Nr. 54 | ISBN 82-7765-047-7 | Pris kr. 300

Tor Einar Fagerland: Krigføring og politisk kultur i nordisk middelalder: De mellomnordiske konfliktene 1286-1319 i et europeisk perspektiv
Nr. 53 | ISBN 82-7765-056-6 | Pris kr. 225


2005

topp

Red./Ed. Tore Iversen og Ragnar Myking: Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine region
Nr. 52 | Pris kr. 300

Red./Ed. Per Hernæs: The «Traditional» and the «Modern» in West African (Ghanaian) History: case studies on co-existence and interaction
Nr. 50 | ISBN 82-7765-053-1 | Pris kr. 200


2004

topp

Astrid Wale: Nyhet, nytte, framskritt: Introduksjonen av lokale elektrisitetssystem 1877-1900: Trondheim i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Nr. 49 | ISBN 82-7765-052-3 | Pris kr. 300

Lise Rye: The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966
Nr. 48 | ISBN 82-7765-051-5 | Pris kr. 225

Jan Thomas Kobberrød: Sverre Steen – sosialdemokratiets historieforteller
Nr. 47 | ISBN 82-7765-050-7 | Pris kr. 300

Selena A. Winsnes: A Danish Jew in West Africa: Wulff Joseph Wulff, Biography and Letters 1836-1842 (A)
Nr. 46 | ISBN 827765-049-3 | Pris kr. 225

Red. Sirkka Ahonen, Marianne Poulsen, Ola Svein Stugu, Magnus Thorkelsson og Ulf Zander: Hvor går historiedidaktikken?
Nr. 45 | 82-7765-048-5 | Pris kr. 250

Ingar Kaldal: Veit og gate: Daglegliv i Midtbyen i Trondheim 1880-1950
Nr. 43 | ISBN 827765-046-9 | Pris kr. 350


2003

topp

Magne Njåstad: Grenser for makt: Konflikter og konfliktløsing mellom lokalsamfunn og øvrighet ca. 1300-1540
Nr. 42 | ISBN 827765-045-0 | Pris kr. 230

Hilde Gunn Slottemo: Fabrikkarbeider, far og forsørger: Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980
Nr. 41 | ISBN 827765-04 | Pris kr 250

Red. Per Maurseth, Håkon With Andersen og Anne Kristine Børresen: Jernverk og samfunnsendring: Tretten bidrag til historien om jernverket og Mo i Rana
Nr. 40 | ISBN 827735-043-4 | Pris kr. 200

Merete Røskaft: Maktens landskap: Sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, ca. 800-1200
Nr. 39 | ISBN 827765-042-6 | Pris kr. 200


2002

topp

Per Hernæs og Tore Iversen: Slavery Across Time and Space
Nr. 38 | ISBN 82-7765-041-8 | Pris kr. 230

Red. Håkon With Andersen, Anne Kristine Børresen, Ida Bull, Ingar Kaldal og Ola Svein Stugu: Historie, kritikk og politikk: Festskrift til Per Maurseth
Nr. 37 | ISBN 82-7765-039-6 | Pris kr. 300

Berit Gullikstad: Kvinnelig livsoppgave – mannlig lønnsarbeid?: Kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygging ca. 1945-1970
Nr. 36 | ISBN 82-7765-038-8 | Pris kr. 300


2001

topp

Ivor Wilks: Akwamu 1640-1750: A Study of the Rise and Fall of a West African Empire
Nr. 35 | ISBN 82-7765-036-1 | Pris kr. 175

Hanna Mellemsether: Misjonærer, settlersamfunn og afrikansk opposisjon: Striden om selvstendiggjøring i den norske Zulukirken, Sør-Afrika ca. 1920-1930
Nr. 34 | ISBN 82-7765-035-3 | Pris kr. 275


2000

topp

Thorstein Strømsøe: Frivilligbevegelsen: De Finlandsfrivilliges organisering, kjennetegn og innsats under Vinterkrigen 1939-1940
Nr. 33 | ISBN 82-7765-034-5 | Pris kr. 250

Aud Mikkelsen Tretvik: Tretter, ting og tillitsmenn: en undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet
Nr. 32 | ISBN 82-7765-033-7 | Pris kr. 350

John Kwadwo Osei-Tutu: The Asafoi (socio-military groups) in the History and Politics in Accra (Ghana) from the 17th to the mid 20th Century (A)
Nr. 31 | ISBN 82-7765-032-9 | Pris kr. 300

Red. Steinar Supphellen: Norsk byhistorie – tid for syntese?
Nr. 30 | ISBN 82-7765-031-0 | Pris kr. 100

George Panyin Hagan: Divided we stand: A study of Social Change Among the Effutu of Coastal Ghana (A)
Nr. 29 | ISBN 82-7765-030-2 | Pris kr. 250


1999

topp

Per Fuglum: Et onde avskaffer man!: Arbeiderbevegelsen og alkoholen fra Marcus Thrane til forbundstiden
Nr. 28 | ISBN 82-7765-029-9 | Pris kr. 300

Red. Brit Mæhlum, Dagfinn Slettan og Ola Svein Stugu: Stedet som kulturell konstruksjon
Nr. 27 | ISBN 82-7765-028-0 | Pris kr. 150


1998

topp

Ida Bull: De trondhjemske handelshusenen på 1700-tallet: Slekt, hushold og forretning
Nr. 26 | ISBN 82-7765-027-2 | Pris kr. 275

Red./Ed. Steinar Supphellen: Urban history: The Norwegian Tradition in a European Context: a report from the conference in urban history held in Trondheim 21.-22.11.1997
Nr. 25 | ISBN 82-7765-026-4 | Pris kr. 175

Birgit Sawyer: Kvinnor och familj i det forn- och medeltidiga Skandinavien
Nr. 24 | ISBN 82-7765-025-6 | Pris kr. 175

Kurt W. Schake: Strategic Frontier: American Bomber Command Bases Overseas 1950-1960
Nr. 23 | ISBN 82-7765-024-8 | Pris kr. 175


1997

topp

Thorstein Strømsøe: Solidaritet eller nøytralitet?: Norsk Finlands-politikk og opinionen under Vinterkrigen 1939-1940
Nr. 22 | ISBN 82-7765-022-1 | Pris kr. 300

Stig Kvaal: Janus med tre ansikter: Om organiseringen av den industrielt rettede forskningen i spennet mellom stat, vitenskap og industri i Norge, 1916-1956
Nr. 21 | ISBN 82-7765-021-3 | Pris kr. 400

Tora Korsvold: Profesjonalisert barndom: statlige institusjoner og kvinner i praksis på barnehagens arena
Nr. 20 | ISBN 82-7765-020-5 | Pris kr. 300

Robert Addo-Fening: Akyem Abuakwa 1700-1943: from Ofori Panin to Sir Ofori Atta (A)
Nr. 19 | ISBN 82-7765-019-1 | Pris kr. 250

Øyvind Thomassen: Herlege tider: Norsk fysisk planlegging ca. 1930-1965
Nr. 18 | ISBN 82-7765-018-3 | Pris kr. 350

Marie Smith-Solbakken: Oljearbeiderkulturen: Historien om cowboyer og rebeller
Nr. 17 | 82-7765-017-5 | Pris kr. 300


1996

topp

Red. Kjell Haarstad og Aud Mikkelsen Tretvik: Bønder, jord og rettigheter: Rapport fra agrarhistorisk symposium
Nr. 16 | ISBN 82-7765-016-7 | Pris kr. 100

Christian Yao Ocloo: The Anlo Shallot Revolution. (A)
Nr. 15 | ISBN 82-7765-015-9 | Pris kr. 250

Red. Anne Kristine Børresen, Jan Eivind Myhre og Ola Svein Stugu: Historikerne som historie. Rapport fra HIFO-seminaret 1995.
Nr. 14 | ISBN 82-7765-014-0 | Pris kr. 150

Eldbjørg Haug: Provincia Nidrosiensis: i dronning Margretes unions- og maktpolitikk. With an English Summary (revidert utg. nr. 54)
Nr. 13 | ISBN
82-7765-013-2 | Ikke til salgs, se nr. 54 (2006)

Red. Kjell Haarstad, Anders Kirkhusmo, Dagfinn Slettan og Steinar Supphellen: Innsikt og utsyn: Festskrift til Jørn Sandnes
Nr. 12 | ISBN 82-7765-012-4 | Pris kr. 250


1995

topp

Per Østby: Flukten fra Detroit: Bilens integrasjon i det norske samfunnet
Nr. 11 | ISBN 82-7765-011-6 | Pris kr. 350

Anne Kristine Børresen: Drømmer av stål: A/S Norsk Jernverk fra 1940-årene til 1970-årene.
Nr. 10 | ISBN 82-7765-010-8 | Pris kr. 350

György Péteri: Revolutionary Twenties
Nr. 9 | ISBN 82-7765-009-4 | Pris kr. 175

Motlatsi Thabane: Individual Diamond Digging in Lesotho, 1955-1970 (A)
Nr. 8 | ISBN 82-7765-008-6 | Pris kr. 175

Steinar Imsen: Norsk bondekommunalisme: fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart, Del 2 Lydriketiden
Nr. 7 | ISBN 82-7765-007-8 | Pris kr. 250

Per O. Hernæs: Slaves, Danes and African Coast Society. (A)
Nr. 6 | ISBN 82-7765-005-1 | Pris kr. 350

Eva Faber: Litorale Austriaco: Das østerreichische und kroatische Küstenland 1700-1780
Nr. 5 | ISBN 82-7765-004-3 | Pris kr. 350


1994

topp

Dagfinn Slettan: Minner og kulturhistorie: Teoretiske perspektiver
Nr. 4 | ISBN 82-7765-003-5 | Pris kr. 100

Ingar Kaldal: Arbeid og miljø ved Follafoss Tresleperi og Ranheim Papirfabrikk 1920-1970
Nr. 3 | ISBN 82-7765-002-7 | Pris kr. 350

Ingar Kaldal: Alltagsgeschichte og mikrohistorie
Nr. 2 | ISBN 82-7765-001 | Pris kr. 100

Red. Håkon With Andersen, Svein Dahl, Kjell Haarstad og Jarle Simensen: Clios tro tjener: festskrift til Per Fuglum
Nr. 1 | ISBN 82-7765-000-0 | Se bokhylla.no


1990

topp

Norsk bondekommunalisme, del 1 (del 2: se nr. 7)
Steinar Imsen
Nr. – | ISBN 82-518-1060-9 | Last ned gratis (pdf 2,8 MB)

Kontakt

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Ledelse og administrasjon

E-post:
generelle henvendelser: 
kontakt@ihs.ntnu.no
om studier:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Telefon: (+47) 735 96440

Besøksadresse:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 6, nivå 4 

Postadresse:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Institutt for historiske studier
(v/navn på person)
N-7491 Trondheim

Cristin og BIBSYS

Cristin og BIBSYS

Forskningsdatabasen Cristin: Her finner du alle registrerte publikasjoner fra Institutt for historiske studier.

Kontaktperson for Cristin på fakultetet:
Vemund Warud

BIBSYS' søketjeneste Oria: Søk etter personer og trykte og elektroniske utgivelser fra instituttet.