Skriftserier fra Institutt for historiske studier

Publikasjoner - Institutt for historiske studier

Skriftserier fra Institutt for historiske studier

Utsnitt av ryggen på masteravhandlinger

Instituttet formidler salget av Historisk skriftserie og publikasjoner fra PEECS (Program on East European Cultures and Societies).


Bøkene kan kjøpes:

  • ved instituttets ekspedisjon på NTNU Dragvoll, Edvard Bulls vei 1, 7048 Trondheim, Bygg 6, nivå 4
  • eller ved å sende epost til kontakt@ihs.ntnu.no

Fraktkostnader er inkludert i prisen. Betaling skjer via faktura som sendes separat fra NTNUs økonomiavdeling. Husk å oppgi både leverings- og fakturaadresse.

You may order books directly from The Department of Historical Studies:

  • at the Department office at NTNU Dragvoll, Edvard Bulls vei 1, 7048 Trondheim, Building 6, level 4
  • or by sending an e-mail to kontakt@ihs.ntnu.no

The shipment is free of charge, and the invoice is sent separately. Please make sure to specify both the billing address and the shipping address.


Publikasjoner fra PEECS - Program on East European Cultures and Societies


Historisk skriftserie

Følgende publikasjoner fra Historisk skriftserie kan bestilles:

2014 | 2011 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1990


2014

topp

Steinar Imsen: Region – provins – rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt
Nr. 59 | ISBN 978-82-7765-205-4 | Pris kr. 300


2011

topp

Jørn Sandnes: Med feste i det heimlige - artikler fra et forskerliv
Nr. 58 | ISBN 978-82-7765-203-0 | Pris kr. 75


2009

topp

Anders Kirkhusmo: Fra det lokale og regionale til nasjonale: utvalgte artikler
Nr. 57 | ISBN 978-82-7765-202-3 | Pris kr. 275

Per Maurseth: Historie og politikk: artikler gjennom femti år
Nr. 56 | 978-82-7765-201-6 | Pris kr. 275

2008

topp

Red. Anders Kirkhusmo: Jubileumsbok – Instituttets historie
Nr. – | ISBN: 978-82-519-2342-2 | Pris kr. 100

Red. Steinar Supphellen: I Gerhard Schønnings fotspor: historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshistorisk perspektiv: innlegg ved eit jubileumsseminar
Nr. 55 | ISBN 978-82-7765-200-9 | Pris kr. 50


2006

topp

Eldbjørg Haug: Provincia Nidrosiensis: i dronning Margretes unions- og maktpolitikk: With an English Summary. Revidert utgave (første utgave nr. 13)
Nr. 54 | ISBN 82-7765-047-7 | Pris kr. 300

Tor Einar Fagerland: Krigføring og politisk kultur i nordisk middelalder: De mellomnordiske konfliktene 1286-1319 i et europeisk perspektiv
Nr. 53 | ISBN 82-7765-056-6 | Pris kr. 225


2005

topp

Red./Ed. Tore Iversen og Ragnar Myking: Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine region
Nr. 52 | Pris kr. 300

Red./Ed. Per Hernæs: The «Traditional» and the «Modern» in West African (Ghanaian) History: case studies on co-existence and interaction
Nr. 50 | ISBN 82-7765-053-1 | Pris kr. 200


2004

topp

Astrid Wale: Nyhet, nytte, framskritt: Introduksjonen av lokale elektrisitetssystem 1877-1900: Trondheim i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Nr. 49 | ISBN 82-7765-052-3 | Pris kr. 300

Lise Rye: The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966
Nr. 48 | ISBN 82-7765-051-5 | Pris kr. 225

Jan Thomas Kobberrød: Sverre Steen – sosialdemokratiets historieforteller
Nr. 47 | ISBN 82-7765-050-7 | Pris kr. 300

Selena A. Winsnes: A Danish Jew in West Africa: Wulff Joseph Wulff, Biography and Letters 1836-1842 (A)
Nr. 46 | ISBN 827765-049-3 | Pris kr. 225

Red. Sirkka Ahonen, Marianne Poulsen, Ola Svein Stugu, Magnus Thorkelsson og Ulf Zander: Hvor går historiedidaktikken?
Nr. 45 | 82-7765-048-5 | Pris kr. 250

Ingar Kaldal: Veit og gate: Daglegliv i Midtbyen i Trondheim 1880-1950
Nr. 43 | ISBN 827765-046-9 | Pris kr. 350


2003

topp

Magne Njåstad: Grenser for makt: Konflikter og konfliktløsing mellom lokalsamfunn og øvrighet ca. 1300-1540
Nr. 42 | ISBN 827765-045-0 | Pris kr. 230

Hilde Gunn Slottemo: Fabrikkarbeider, far og forsørger: Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980
Nr. 41 | ISBN 827765-04 | Pris kr 250

Red. Per Maurseth, Håkon With Andersen og Anne Kristine Børresen: Jernverk og samfunnsendring: Tretten bidrag til historien om jernverket og Mo i Rana
Nr. 40 | ISBN 827735-043-4 | Pris kr. 200

Merete Røskaft: Maktens landskap: Sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, ca. 800-1200
Nr. 39 | ISBN 827765-042-6 | Pris kr. 200


2002

topp

Per Hernæs og Tore Iversen: Slavery Across Time and Space
Nr. 38 | ISBN 82-7765-041-8 | Pris kr. 230

Red. Håkon With Andersen, Anne Kristine Børresen, Ida Bull, Ingar Kaldal og Ola Svein Stugu: Historie, kritikk og politikk: Festskrift til Per Maurseth
Nr. 37 | ISBN 82-7765-039-6 | Pris kr. 300

Berit Gullikstad: Kvinnelig livsoppgave – mannlig lønnsarbeid?: Kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygging ca. 1945-1970
Nr. 36 | ISBN 82-7765-038-8 | Pris kr. 300


2001

topp

Ivor Wilks: Akwamu 1640-1750: A Study of the Rise and Fall of a West African Empire
Nr. 35 | ISBN 82-7765-036-1 | Pris kr. 175

Hanna Mellemsether: Misjonærer, settlersamfunn og afrikansk opposisjon: Striden om selvstendiggjøring i den norske Zulukirken, Sør-Afrika ca. 1920-1930
Nr. 34 | ISBN 82-7765-035-3 | Pris kr. 275


2000

topp

Thorstein Strømsøe: Frivilligbevegelsen: De Finlandsfrivilliges organisering, kjennetegn og innsats under Vinterkrigen 1939-1940
Nr. 33 | ISBN 82-7765-034-5 | Pris kr. 250

Aud Mikkelsen Tretvik: Tretter, ting og tillitsmenn: en undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet
Nr. 32 | ISBN 82-7765-033-7 | Pris kr. 350

John Kwadwo Osei-Tutu: The Asafoi (socio-military groups) in the History and Politics in Accra (Ghana) from the 17th to the mid 20th Century (A)
Nr. 31 | ISBN 82-7765-032-9 | Pris kr. 300

Red. Steinar Supphellen: Norsk byhistorie – tid for syntese?
Nr. 30 | ISBN 82-7765-031-0 | Pris kr. 100

George Panyin Hagan: Divided we stand: A study of Social Change Among the Effutu of Coastal Ghana (A)
Nr. 29 | ISBN 82-7765-030-2 | Pris kr. 250


1999

topp

Per Fuglum: Et onde avskaffer man!: Arbeiderbevegelsen og alkoholen fra Marcus Thrane til forbundstiden
Nr. 28 | ISBN 82-7765-029-9 | Pris kr. 300

Red. Brit Mæhlum, Dagfinn Slettan og Ola Svein Stugu: Stedet som kulturell konstruksjon
Nr. 27 | ISBN 82-7765-028-0 | Pris kr. 150


1998

topp

Ida Bull: De trondhjemske handelshusenen på 1700-tallet: Slekt, hushold og forretning
Nr. 26 | ISBN 82-7765-027-2 | Pris kr. 275

Red./Ed. Steinar Supphellen: Urban history: The Norwegian Tradition in a European Context: a report from the conference in urban history held in Trondheim 21.-22.11.1997
Nr. 25 | ISBN 82-7765-026-4 | Pris kr. 175

Birgit Sawyer: Kvinnor och familj i det forn- och medeltidiga Skandinavien
Nr. 24 | ISBN 82-7765-025-6 | Pris kr. 175

Kurt W. Schake: Strategic Frontier: American Bomber Command Bases Overseas 1950-1960
Nr. 23 | ISBN 82-7765-024-8 | Pris kr. 175


1997

topp

Thorstein Strømsøe: Solidaritet eller nøytralitet?: Norsk Finlands-politikk og opinionen under Vinterkrigen 1939-1940
Nr. 22 | ISBN 82-7765-022-1 | Pris kr. 300

Stig Kvaal: Janus med tre ansikter: Om organiseringen av den industrielt rettede forskningen i spennet mellom stat, vitenskap og industri i Norge, 1916-1956
Nr. 21 | ISBN 82-7765-021-3 | Pris kr. 400

Tora Korsvold: Profesjonalisert barndom: statlige institusjoner og kvinner i praksis på barnehagens arena
Nr. 20 | ISBN 82-7765-020-5 | Pris kr. 300

Robert Addo-Fening: Akyem Abuakwa 1700-1943: from Ofori Panin to Sir Ofori Atta (A)
Nr. 19 | ISBN 82-7765-019-1 | Pris kr. 250

Øyvind Thomassen: Herlege tider: Norsk fysisk planlegging ca. 1930-1965
Nr. 18 | ISBN 82-7765-018-3 | Pris kr. 350

Marie Smith-Solbakken: Oljearbeiderkulturen: Historien om cowboyer og rebeller
Nr. 17 | 82-7765-017-5 | Pris kr. 300


1996

topp

Red. Kjell Haarstad og Aud Mikkelsen Tretvik: Bønder, jord og rettigheter: Rapport fra agrarhistorisk symposium
Nr. 16 | ISBN 82-7765-016-7 | Pris kr. 100

Christian Yao Ocloo: The Anlo Shallot Revolution. (A)
Nr. 15 | ISBN 82-7765-015-9 | Pris kr. 250

Red. Anne Kristine Børresen, Jan Eivind Myhre og Ola Svein Stugu: Historikerne som historie. Rapport fra HIFO-seminaret 1995.
Nr. 14 | ISBN 82-7765-014-0 | Pris kr. 150

Eldbjørg Haug: Provincia Nidrosiensis: i dronning Margretes unions- og maktpolitikk. With an English Summary (revidert utg. nr. 54)
Nr. 13 | ISBN
82-7765-013-2 | Ikke til salgs, se nr. 54 (2006)

Red. Kjell Haarstad, Anders Kirkhusmo, Dagfinn Slettan og Steinar Supphellen: Innsikt og utsyn: Festskrift til Jørn Sandnes
Nr. 12 | ISBN 82-7765-012-4 | Pris kr. 250


1995

topp

Per Østby: Flukten fra Detroit: Bilens integrasjon i det norske samfunnet
Nr. 11 | ISBN 82-7765-011-6 | Pris kr. 350

Anne Kristine Børresen: Drømmer av stål: A/S Norsk Jernverk fra 1940-årene til 1970-årene.
Nr. 10 | ISBN 82-7765-010-8 | Pris kr. 350

György Péteri: Revolutionary Twenties
Nr. 9 | ISBN 82-7765-009-4 | Pris kr. 175

Motlatsi Thabane: Individual Diamond Digging in Lesotho, 1955-1970 (A)
Nr. 8 | ISBN 82-7765-008-6 | Pris kr. 175

Steinar Imsen: Norsk bondekommunalisme: fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart, Del 2 Lydriketiden
Nr. 7 | ISBN 82-7765-007-8 | Pris kr. 250

Per O. Hernæs: Slaves, Danes and African Coast Society. (A)
Nr. 6 | ISBN 82-7765-005-1 | Pris kr. 350

Eva Faber: Litorale Austriaco: Das østerreichische und kroatische Küstenland 1700-1780
Nr. 5 | ISBN 82-7765-004-3 | Pris kr. 350


1994

topp

Dagfinn Slettan: Minner og kulturhistorie: Teoretiske perspektiver
Nr. 4 | ISBN 82-7765-003-5 | Pris kr. 100

Ingar Kaldal: Arbeid og miljø ved Follafoss Tresleperi og Ranheim Papirfabrikk 1920-1970
Nr. 3 | ISBN 82-7765-002-7 | Pris kr. 350

Ingar Kaldal: Alltagsgeschichte og mikrohistorie
Nr. 2 | ISBN 82-7765-001 | Pris kr. 100

Red. Håkon With Andersen, Svein Dahl, Kjell Haarstad og Jarle Simensen: Clios tro tjener: festskrift til Per Fuglum
Nr. 1 | ISBN 82-7765-000-0 | Se bokhylla.no


1990

topp

Norsk bondekommunalisme, del 1 (del 2: se nr. 7)
Steinar Imsen
Nr. – | ISBN 82-518-1060-9 | Last ned gratis (pdf 2,8 MB)

Kontakt

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Ledelse og administrasjon

E-post:
generelle henvendelser: 
kontakt@ihs.ntnu.no
om studier:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Telefon: (+47) 735 96440

Besøksadresse:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 6, nivå 4 

Postadresse:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Institutt for historiske studier
(v/navn på person)
N-7491 Trondheim

Cristin og BIBSYS

Cristin og BIBSYS

Forskningsdatabasen Cristin: Her finner du alle registrerte publikasjoner fra Institutt for historiske studier.

Kontaktperson for Cristin på fakultetet:
Vemund Warud

BIBSYS' søketjeneste Oria: Søk etter personer og trykte og elektroniske utgivelser fra instituttet.