Europastudier

Forskning - Institutt for historiske studier

Europastudier

Europa sett fra rommet om natten

OBS! Denne siden er ikke lenger gyldig. 

Finn gyldig informasjon under:

Forskere på Europastudier ved NTNU undersøker og forsker på den europeiske integrasjonsprosessen, europeisk samarbeid på ulike nivå, hvordan den Europeiske Union fungerer, samt relasjoner mellom europeiske stater og nasjoner fra 1945 frem til i dag.

Forskergruppen har også et sterkt fokus på Norges relasjoner med EU og resten av Europa. Forskerne i gruppen har en mangfoldig bakgrunn, men flesteparten har sin bakgrunn fra fagdisiplinene historie eller statsvitenskap.

Prosjekter

Våre forskere arbeider for tiden med en rekke prosjekter som du kan lese om på våre engelske forskningssider for Europastudier.


Forskningsbidrag i Cristin

Publikasjoner og andre bidrag

Se instituttets nyeste publikasjoner og aktiviteter i forskningsdatabasen Cristin.

Publikasjoner for salg ved instituttet.


Universitetsbibliotekets fagside for historiske studier.


Middelalderseminar - møtested for interesserte i middelalderen