Bakgrunn og aktiviteter

  • Sivilingeniør Fysikk, University of Strathclyde / NTH
  • Prosjektleder SkillSea Erasmus+ prosjekt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Hildre, Hans Petter; Pan, Yushan; Oksavik, Arnfinn. (2020) Current and future skills and competence needs: occupational profile. European Commission. 2020.
  • Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter; Pan, Yushan; Jenkinson, Ian; Kelly, Barbara; Paraskevadakis, Dimitrios; Pyne, Robyn. (2020) FUTURE SKILL AND COMPETENCE NEEDS. 2020.
  • Oksavik, Arnfinn; Pan, Yushan; Hildre, Hans Petter. (2020) Future skills and competence needs: Structure mismatches in maritime education and training. European Commission. 2020.
  • Pan, Yushan; Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter. (2020) Current and future skills and competence needs: Analysis of skills gaps. European Commission. 2020.
  • Pan, Yushan; Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter. (2020) Future skills and competence needs: Recommendation for maritime education and training. European Commission. 2020.
  • Pan, Yushan; Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter. (2020) Simulator as a Tool for the Future Maritime Education and Research: A Discussion. 2020. arXiv (2007.14732).
  • Pan, Yushan; Pyne, Robyn; Zec, Damir; Appleton, David; Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter. (2019) SkillSea WP1 - Methodology Report. Futureproof skills for the maritime transport sector. 2019.