MarMine

Marmine logo. Logo.

Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf

Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf

MarMine-prosjektet fokuserer på forskning relatert til utvinningsteknologier for produksjon av massive sulfidforekomster på havbunnen på den arktiske midt-atlantiske ryggen på den utvidede norske kontinentalsokkelen.

Les mer om MarMine-prosjektet på dets nettside her.