Header

InRec

InRec

Vi mennesker er avhengige av mineraler og metaller. Hvor enn vi snur oss, ser vi produkter som er basert på mineralske råstoff. Metallene og mineralene er oppkonsentrert i det vi kaller mineralske forekomster. Enhver ny forekomst er ulik de man har funnet før. Dette prosjektet har som mål å utvikle nye teknikker som gjør det mulig å forstå hvordan norske mineralforekomster kan bli analysert og kartlagt slik at vi blir i stand til å utnytte hele det ressursgeologiske potensialet. Geometallurgi er et konsept som ble utviklet på forekomster som primært inneholder kobber, sink og bly. 

Vi ønsker å tilpasse dette konseptet til den norske mineralindustrien som er dominert av industrimineralsektoren. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å tegne såkalte geometallurgiske flytskjemaer, som man kan se på som
kart som viser den generelle linken mellom hva vi kan observere i bakken og hvor lett det blir å utvinne de verdifulle mineralene, hvor lett det blir å fjerne de mineralene vi ikke vil ha og hvilke mineraler som vi av ulike
grunner må overvåke. Videre skal vi fokusere på hvordan vi kan prøveta forekomster og selve materialstrømmen i den videre bearbeidingen etter selve uttaket, samt hvilke teknikker man bør bruke for å studere forekomsten
i detalj. Dette vil bidra til at norsk mineralindustri også i fremtiden vil være bærekraftig.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Mer informasjon

For mer informasjon om prosjektet, besøk InRec sine engelske nettsider.