Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft er vår tids største utfordring som alle gode krefter i det globale samfunnet må gå sammen om å løse. IE-fakultetet er ledende i Norge innen datavitenskap, kommunikasjonsteknologi, informasjonssikkerhet, elektronikk og sensorer, elektrifisering, kybernetikk, matematikk og statistikk. På flere områder er vi i forskningsfronten også globalt.

Når vi kaller oss fremtidsfakultetet, er det ikke uten grunn. Våre fagområder representerer muliggjørende teknologier og kunnskap som er forutsetninger for videre utvikling mot en bærekraftig fremtid. Spesielt har vi en nøkkelrolle innen digitalisering og elektrifisering. Fremtiden er fornybar, elektrisk, smart og digital.

 

Bærekraft er allerede godt strategisk forankret i fakultetets hovedstrategi 2018-2025 med visjonen

IE skal bidra til en smart, trygg og bærekraftig fremtid

For å jobbe enda bedre med bærekraft, har vi likevel laget en egen bærekraftsstrategi. Den vil bidra til å forme våre aktiviteter innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Slik skal vi på best mulig måte medvirke til at utvikling skjer innenfor planetens tålegrenser og skaper gode livsvilkår for alle, både i Norge og globalt. Vi skal også sørge for at vår egen drift er bærekraftig.

Fakultetet med alle våre sju institutter skal arbeide systematisk med følgende mål: (bruke ikonene fra NTNU Grafisk)

1.    IE skal utdanne kandidater som skaper en smart, trygg og bærekraftig utvikling
2.    IE skal skape muligheter for bærekraft
3.    IE skal sette agenda for bærekraft innen våre fagområder
4.    IE skal vise bærekraft i egen virksomhet

 


<a name="luftfart"></a>NTNU deltar på satsing for å elektrifisere luftfarten

NTNU deltar på satsing for å elektrifisere luftfarten

Målet vårt er å skape ren luftfart, sier prodekan for bærekraft og innovasjon Ole-Morten Midtgård. Forskere ved IE-fakultetet skal delta i utviklingen av verdens første 90-seters regionale fly med nullutslipp.

NTNU har inngått en avtale med Jet Zero Consortium, der universiteter, luftfartsindustri og leverandørindustri sammen skal jobbe for en bærekraftig luftfart. Dette samarbeidet betyr at NTNU får tilgang til flere strategisk viktige forskningsprogrammer.

Les hele artikkelen om elektrifisering av luftfarten i Universitetsavisa

 

Mann med briller og lys blå skjorte smiler
Prodekan for bærekraft og innovasjon Ole-Morten Midtgård

Kontakt

Kontakt

Arrangement

NTNU Bærekraft

NTNU Bærekraft

Tematisk satsningsområde NTNU Bærekraft med fire kjerneområder for forskning:

A. Bærekraftig bruk og bevaring av biodiversitet og økosystemtjenester

B. Overgangen til en sirkulær økonomi og bærekraftige produksjons- og forbrukssystemer

C. Klimaendringer: Utslippsreduksjon og klimatilpasning

D. Overgangen til smarte, bærekraftige byer og bygget miljø

Forskning

Forskning

Det foregår mye spennende forskning på fakultetet som støtter opp om bærekraft. Her viser vi bare frem litt av aktivitetet. For mer, se instituttene.

Ved campus Ålesund forsker man på autonome skip. På Autoship SFI på Gløshaugen forsker man også på førerløse fartøy til havs. Slike fartøy kan på sikt bidra til å forenkle transportsektoren og flytte tungtransport fra land.

På Institutt for elektrisk energi gjennomføres et EU-støttet prosjekt som ser på nye ladesystemer for elektriske kjøretøy

 

Utdanning

Utdanning

Det pågår et arbeid med å integrere bærekraft i alle våre studieprogram. Du finner ut mer om det studieprogrammet du er interessert i gjennom studiekatalogen vår.

 

Du kan også lese mer om fremtidens teknologistudier (FTS) og bærekraftig kompetanse. (PDF)

Innovasjon

Innovasjon

IE-fakultetet satser på elektrisk luftfart og er med i et konsortium som skal utvikle utslippsfrie fly

IT-bransjen står for store deler av jordas energiforbruk. Vi vil jobbe for en mer miljøvennlig bransje gjennom bærekraftig softwareutvikling og software som er bærekraftig