Nordig AI Lab design element

Infotext Nordig AI Lab, norsk

Nordig AI Lab er et felles laboratorium for NTNU Geomatikk og Avdeling for oppmåling og kartlegging i Trondheim kommune. Oppgavene til Nordig AI Lab innebærer å utvikle algoritmer, verktøy og plattformer som skal løse problemer innenfor generering, administrering og oppdatering av høykvalitets 2D- og 3D-digital infrastruktur. Nordig AI Lab har som mål å levere følgende produkter: LoD2-bygningsmodeller for Trondheim kommune, LoD3-bygningsmodeller for sentrum i Trondheim, algoritmer og en database for administrasjon og oppdatering av 2D- og 3D-data, samt en interaktiv 3D-visualiseringsplattform.

Nordig AI Lab arbeider med AI-baserte algoritmer og løsninger for å behandle geodata både i form av bilder og 3D-punktskyer. Dette omfatter semantisk segmentering, objekt deteksjon, endringsdeteksjon og konturgjenkjenning. Samtidig jobber Nordig AI Lab med konvensjonelle metoder for å løse de nevnte oppgavene. Dette innebærer å definere egenskaper og regler basert på menneskelig kunnskap for å løse problemer knyttet til gjennomsiktighet og transformasjon innenfor AI-domenet.

Nordig AI Lab fungerer også som en plattform for deling av ressurser. NTNU og Trondheim kommune deler geodata (rådata og produksjoner) i ulike formater, algoritmer, kildekoder, programvare og annet innenfor rammene for dette samarbeidet.

Se mer informasjon om Nordig AI Lab på engelsk nettside.

Kontakt

Kontakt

person-portlet

Hongchao Fan
Direktør
hongchao.fan@ntnu.no
73559665
+4794088365