Institutt for arkitektur og teknologi

Fakultet for arkitektur og design

Institutt for arkitektur og teknologi

Hovedbilde

Laserkutter - nærbilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

IAT forsidetekst


Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som visjon å utvikle arkitektur og bygde omgivelser basert på sirkularitet, teknologi, estetikk og etikk.  

Vårt mål er videre å bidra til utvikling av sirkulær arkitektur og bygde omgivelser gjennom forskning, arkitektonisk og kunstnerisk praksis, og utdanning av selvstendige kandidater med integrert kunnskap innen 

  • arkitektonisk formgiving og estetisk kompetanse, 
  • tektonikk og konstruksjonsforståelse, bevaring,
  • foredling og utvikling av eksisterende bygde omgivelser, 
  • energibruk og klimagassutslipp i bygde miljø. 

Vår undervisning er i stor grad prosjektbasert og har en helhetlig arkitektonisk tilnærming til tema som bærekraft, endring, kultur, funksjon, estetikk, teknologi, handverk og opplevelse. Kunnskapsgrunnlaget skapes fra forskning, arkitekturpraksis og kunstnerisk utviklingsarbeid, og mye av aktiviteten er knyttet til prosjekter både i Norge og internasjonalt. Dette gjør at de som studerer hos oss får aktuell kompetanse som er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, hos for eksempel arkitektkontorer, rådgivere, entreprenører og forvaltning.

Les mer om våre studier, forskning, arkitektonisk og kunstneriske aktiviteter under lenkene nedenfor.

 


Kontakt IAT

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Mini calevent portlet

Hva skjer?

Studier IAT forside

Fasiliteter