Ung-HUNT COVID

 

 

 

HVA ER UNG-HUNT COVID?

HVA ER UNG-HUNT COVID?

Ung-HUNT COVID er ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Trøndelag sin Covid-19 relaterte undersøkelse (HUNT COVID).

HUNT studerer samspillet mellom arv og miljø, samt samspillet mellom helse og livskvalitet. Slik bidrar vi til forebygging av sykdom, og til utvikling av nye medisiner og bedre behandling. Nå ønsker vi å se på om ting har endret seg som følge av koronapandemien.

Ved at du er med i undersøkelsen, gir du et viktig bidrag til å forstå hvordan koronapandemien oppleves og kan påvirke ungdom. Resultatene fra undersøkelsen vil gi viktig informasjon om ungdoms hverdagsliv og livskvalitet, og er en mulighet for ungdom til å fortelle politikere, forskere og andre om sitt liv - både generelt og under koronapandemien.

Du kan ta kontakt med oss i HUNT hvis du lurer på noe før eller etter undersøkelsen. Vi har taushetsplikt. 

Ung-HUNT COVID på 1-2-3

Ung-HUNT COVID på 1-2-3

1. Ung-HUNT COVID samler inn opplysninger om ungdom for å forske på helse og sykdom

2. Du fyller ut et spørreskjema på nett. Du skal få mulighet til å gjøre dette på skolen i skoletida.

3. Å delta er helt frivillig og gratis

Klikk på bildet for å lese brosjyren