HUNT COVID

HUNT i Sør

HUNT COVID Sør

- Spørreundersøkelse for tidligere Sør-Trøndelag


Denne undersøkelsen ble avsluttet i november 2022


Her kan du lese informasjonsbrosjyren

HUNT COVID Sør var en digital undersøkelse og det var ikke mulig å fylle ut en papirversjon. 

HUNT COVID Sør

HUNT COVID Sør - En ny HUNT-undersøkelse

HUNT COVID Sør - En ny HUNT-undersøkelse

HUNT har gjennom fire tiår samlet inn helsedata, og i 2019 avsluttet vi HUNT4. Det setter oss i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere, før og etter pandemien.

Gjennom HUNT COVID Sør ønsker vi blant annet å få kunnskap om i hvilken grad kronisk syke er mer utsatt for å pådra seg Covid-19, hvilke grupper som er mer sårbare for den psykiske påkjenningen og hvordan helsevesenet har fungert under pandemien. 

Ved å se nærmere på slike spørsmål kan vi bidra til bedre behandling, et mer effektivt helsevesen og muligheten til å være bedre forberedt neste gang vi som samfunn opplever en krise.

Hvem fikk invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør?

Hvem fikk invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør?

Etter fylkessammenslåingen i 2018 ble gamle Sør-Trøndelag også inkludert i HUNT (HUNT4 Sør). I HUNT COVID Sør var det disse kommunene som deltok:

Trondheim | Oppdal | Selbu | Frøya | Ørland | Åfjord | Osen | Orkland | Holtålen | Røros | Melhus | Malvik | Rindal | Hitra | Midtre Gauldal | Rennebu | Skaun | Tydal | Indre Fosen