Helsit 2009 - Radiologi

Helsit 2009 - Radiologi

HelsIT-prekonferanse tirsdag 22.september

Radiologi i et samhandlingsperspektiv

09:00 Registrering og kaffe. Utstillingen åpner.
 
10:00 Velkommen
 

Radiologi i et samhandlingsperspektiv (pdf, 3,2M)
Samhandlingsreformen kan medføre at en større andel av både diagnose og behandling skal skje i primæromsorgen. Hva vil dette bety for radiologien?
Seniorrådgiver Roald Bergstrøm, KITH
 
10:15 Samhandlingsprosjekter i praksis
 
Radiologisk samhandling i Midt-Norge
(pdf, 335k)
Klinikksjef Karin Steen, St. Olavs Hospital HF
 
Radiologisk samhandling i Helse Sørøst
(pdf, 277k)
Fagsjef radiologisk IT Håvard Roterud, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
 
Radiologisk samhandling i Helse Vest (pdf, 1,1M)
Prosjektleder Sverre Størkson Helse Vest IKT
 
Radiologisk samhandling i Helse Nord (pdf, 1,1M)
IT-radiograf Ingunn Skjervold, Universitetssykehuset Nord Norge HF
 
Teleradiologisk samarbeid mellom Vinje kommune og Sykehuset Telemark HF (pdf, 544k)
Avdelingsleder Bente Aasoldsen, Sykehuset Telemark HF
 
12:00 Lunsj og utstilling
 
13:00 Parallellsesjon 1: Bildediagnostikk i vekst
 
Skal data fra utstyr som knyttes opp til pasienten registreres i journalen? Og hva med utstyr som knyttes opp til pasienten hjemme?
(pdf, 685k)
Direktør Kjell Borthne, Senter for e-helse, IKT og medisinskteknisk utstyr ved Akershus universitetssykehus HF
 
Behandling og registrering av multimedia ved Buskerud Sykehus
(pdf, 1M)
Adm. dir. Ragnvald Otterlei, Posicom
 
Implementering av "Handlingsplan for medisinske bilder" i Helse Midt-Norge (pdf, 886k)
Prosjektleder Bjørn Våga. HEMIT
 
Behov for standardisering av multimediainformasjon i EPJ
(pdf, 524k)
Produktsjef Ståle Leitvoll, DIPS
 
Parallellsesjon 2: Behov for nasjonal samordning
 
Kan radiologien samhandle på andre måter? (pdf, 1,1M)
Professor Frode Lærum, Akershus universitetssykehus HF
 
Diskusjon
15:00 Kaffepause og utstilling
 
15:30 Veien videre
 

Utveksling av radiologisk informasjon i praksis (pdf, 301k)
Daglig leder Svein-Harald Utgård, RisCo AS
 
Behovet for leverandørenes samarbeid om standardisering av utveksling av data (pdf, 162k)
Adm. dir. Petter Østby, Sectra
 
Behov for standardisering og samordning. Bør IHE Norge revitaliseres? (pdf, 557k)
Spesiallege Edgar Glück, KITH
 
17:00 Avslutning
 
19:00 Prekonferansemiddag på AiSuma
Kjøpmannsgt. 57