HelsIT 2004

HelsIT 2004

HelseInformatikkuka i Trondheim 20. til 24. september 2004

KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS) sammen med Norsk senter for elektronisk pasientjournal og Program for helseinformatikk ved NTNU arrangerte i 2004 den 2. store Helseinformatikkonferansen i Trondheim.

Konferansen ble arrangert på Royal Garden hotell i Trondheim og hadde to hovedtema:

  1. Strategier og tiltak for utbredelse av elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren
  2. Helseregistre - en kilde til kunnskap som kan heve kvaliteten av helsetjenestene

Konferansen gikk over 2 hele dager med påfølgende workshops på dag 3.