HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2005

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2005

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2005

Royal Garden Hotell 26. til 30. september 2005

En uke med konferanse, seminar, workshops og andre arrangementer

Hovedarrangementet i helseinformatikkuka er HelsIT-konferansen som i 2005 ble arrangert 26. - 28. september 2005.

Konferansedagene hadde disse hovedtemaene:

  • Mandag 26. september: IT i kommunal helse- og velferdstjeneste
  • Tirsdag 27. september: S@mspill kommune - spesialisthelsetjenesten
  • Onsdag 28. september: Nye kunnskaper – nye muligheter
  • Torsdag 29. september: Åpne arrangementer - tutorial og workshop

I tillegg til hovedkonferansen ble det en rekke andre arrangementer denne uken.