Vellykket HelsIT 2007-konferanse

Vellykket HelsIT 2007-konferanse

For femte gang på rad, og i samarbeid med NSEP og NTNU, arrangerte KITH den årlige HelsIT-konferansen i Trondheim, 25.-27. september.

Hovedkonferansen (26.-27. september) hadde følgende temaer i parallellsesjoner:

  • Gevinstrealisering
  • Tilgang til og utlevering av journalopplysninger
  • Kjernejournal - Patient summary
  • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten

Det ble i tillegg avholdt følgende parallelle prekonferanser (25. september):

  • PACS 2007
  • Bruk av IT i den kommunale helsetjenesten