Om HelsIT

Om HelsIT

HelsIT skal bidra til å spre kunnskap og erfaring om bruk av IT-systemer i helsesektoren til beste for samfunn og innbyggere.

NTNU har ansvaret for konferansen, og oppnevner en ansvarlig styringsgruppe. Denne skal representere relevante fagmiljø i NTNU, samt relevante samarbeidspartnere.

Målgruppen for konferansen er:

  1. Utøvere og forvaltere av helsetjenester
  2. Utviklere og leverandører av helserelevante IT-systemer og – infrastruktur.
  3. Brukere av helsetjenester og helsedata.
  4. Forskere, studenter og akademia generelt


HelsIT skal ta i bruk ulike arenaer og virkemidler: fagfellevurderte faglige foredrag, inviterte plenumsforedrag, tematiske arbeidsmøter, seminar, kurs, debattpanel, utstillinger, utgivelse av redigerte, sosiale medier og sosiale arrangement.

 
Det er nedsatt en programkomité som har det overordnede ansvaret for HelsIT-konferansenes program (se egen fane). 
 
NTNU VIDERE står for den praktiske gjennomføringen av konferansen. NTNU VIDERE er en ledende konferansearrangør som årlig gjennomfører rundt 40 nasjonale og internasjonale møter og konferanser med alt fra 20 til 2000 deltakere. De har lang erfaring med kurs- og konferansearrangement, og har spesiell kompetanse på vitenskapelige konferanser. NTNU VIDERE benytter et internasjonalt anerkjent konferansesystem som gjør oss fleksible i vår arbeidsform, og har en dyktig stab som er løsningsorientert.

Prosjektleder: Kristoffer Lund Vik-Langlie NTNU VIDERE
E-post: kristoffer.langlie@ntnu.no
mobil: 98660873

Konferansesekreteriat: Anne Evjemo, NTNU VIDERE
Tlf: 73 59 00 47

Påmelding btn


HelsIT RSB

Arrangør

NTNU Kunnskap for en bedre verden

Del denne siden: