HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2011

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2011

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2011

I samarbeid med Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) og program for helseinformatikk ved NTNU arrangerer KITH hvert år i slutten av september HelseInformatikkuka i Trondheim (HelsIT). Dette er en møteplass hvor alle med interesse for helseinformatikk, enten dette nå er i egenskap av ledere i helsevesenet, helsepersonell, IT-personell eller forskere, kan komme sammen og få et faglig påfyll i et trivelig miljø.

Hovedarrangementene er HelsIT-konferansen som i år går av stabelen 28. og 29. september på Radisson Blu Royal Garden hotell i Trondheim og temadagen samme sted tirsdag 27. september. De seneste årene har 300 - 400 deltatt på HelsIT-arrangementene, og et lignende antall deltagere forventes i år.

Tirsdag 27. september - Temadag

Registreringen åpner kl. 09:00 mens det faglige programmet starter kl. 09:45 og varer fram til kl. 17:00, avbrutt av lunsjpause og kaffepause. Utstillingen er åpner kl. 09:00 og vil være åpen hele dagen.
 
Helse- og omsorgsdepartementet og Norsk Helsenett er medarrangører av denne temadagen og de bidrar også økonomisk til arrangementet. Som en følge av dette er deltageravgiften for temadagen satt til kr. 1000,- inkl. lunsj og mottakelse, noe som er kr. 1.500,- lavere enn i 2010.
 
Før lunsj arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet en dialogkonferanse mens det etter lunsj blir tre parallelle tematiske løp.
 
Dialogkonferanse om helsetjenester i en digital hverdag
Regjeringen vil i løpet av 2012 fremme en stortingsmelding om elektronisk samhandling i helse og omsorgssektoren. Som et ledd i arbeidet med denne inviterer Helse- og omsorgsdepartementet en dialogkonferanse hvor innledere fra helsesektoren vil ta opp tema som de mener bør settes på agendaen i det videre arbeid med utbredelse av informasjonsteknologi i helse- og omsorgssektoren.
 
Tema 1: Erfaringer fra innføring av elektronisk samhandling i kommunene
I februar arrangerte ELIN-k prosjektet i samarbeid med Helsedirektoratet en meget vellykket erfaringskonferanse hvor alle som har bidratt i ELIN-k-prosjektet deltok sammen med myndigheter og deltakere fra Meldingsløftet i kommunene.
 
Som en oppfølging til denne konferansen, arrangerer Norsk Helsenett et eget temaløp hvor deltagerne kan få del i de erfaringer som så langt er gjort når det gjelder innføring av elektronisk samhandling i kommunene.
 
Tema 2: Internasjonalt utsyn
I dette temaløpet vil innledere fra forskjellige europeiske land både presentere erfaringer med eksisterende løsninger og tanker om framtidige løsninger og strategier.
 
Tema 3: IKT i helsevesenet - Arkitektur, standarder etc.
I dette temaløpet vil det bl.a. bli satt fokus på hvordan en god praksis for IKT-arkitektur kan bidra til gode løsninger og et mer kostnadseffektivt helsevesen til beste for pasientene.
 

Mottakelse

Det vil bli arrangert en mottakelse kl. 18:00. Mottakelsen er åpen for alle som er påmeldt HelsIT-konferansen. På mottakelsen som vil finne sted i utstillingsarealet og vrimlearealet utenfor konferansesalen, vil det bli enkel servering. For å få et overslag over hvor mange som kan forventes å komme, ber vi om at du krysser av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta på mottakelsen.
 

Onsdag 28. september: HelsIT-konferansen

Første dag av HelsIT-konferansen blir det to parallelle løp:
Merk: De parallelle løpene denne dagen består av to sesjoner. For enkelte av disse sesjonene vil temaet avvike fra det som er angitt som tema for løpet sesjonen inngår i. Se beskrivelsen av programmet for det enkelte løp for nærmere informasjon.
 
Registreringen åpner kl. 09:00 og åpningen av konferansen finner sted kl. 09:45. Det blir faglig program fram til kl. 17:00, avbrutt av lunsjpause og kaffepause. Utstillingen er åpner kl. 09:00 og vil være åpen hele dagen.
 
Kl. 19:00 blir det festmiddag i Palmehaven. Merk at du må krysse av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta på festmiddagen.

Torsdag 29. september: HelsIT-konferansen


Andre dag av HelsIT-konferansen blir det tre parallelle løp:
Merk: De parallelle løpene denne dagen består av tre sesjoner. For enkelte av disse sesjonene vil temaet avvike fra det som er angitt som tema for løpet sesjonen inngår i.
 
Når det gjelder løpet P4 (Radiologi) så blir det før lunsj en sesjon på norsk. Etter lunsj vil det blir det et eget program på engelsk:
Automated quality assurance and dose reporting in radiology
– The EPI-CT project, PACS data harvesting and CT dosimetry
More information (pdf, 206k)

Godkjenning fra Legeforeningen

Allmennmedisin godkjenner hele konferansen med 19 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin godkjenner hele konferansen med 19 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.