HelsIT 2016 (Arkiv)

HelsIT 2016 (Arkiv)

Presentasjoner og sammendrag

Plenum:
Les om plenumsforedragsholderne og last ned presentasjoner

Parallellsesjoner:
Les sammendrag og last ned presentasjoner fra parallellsesjonene

Program fra HelsIT 2016 (arkiv)

Tirsdag 27. september 2016

10:00
Åpningsplenum
- Helseplattformen, Stig Slørdahl
- BIGMED prosjektet: utvikling av klinisk beslutningsverktøy, Erik Fosse
 
11:30
Pause - romforflytning
 
13:00
Lunsj
 
15:15
Pause m/mat & vrimling i utstillingsarealet
 
15:45
Plenum: Paneldebatt
- Presis velferdsteknologi: Rett dings til rett behov, eller fyller vi nye kott med hjelpemidler?
Panel: Kirsti Fossland Brørs, Kirsti Elisabeth Berntsen, Dag Ausen
 
17:00
Slutt for dagen
 
17:10
Meet-up om etablering av uformell helse- og teknologimøteplass
Vi møtes i Clarions Skybar
 
19:30
Konferansemiddag
 

 

Onsdag 28. september 2016

09:00
Åpningsplenum
- Fem viktige forutsetninger for å bygge en konkurransedyktig helsenæring i Norge, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud
- Er det din eller min journal? - Hvordan sikre at vi vet hva vi gjør og for hvem, Lisbeth Remlo Abelsen
 
10:00
Pause - romforflytning
 
11:30
Lunsj
 
13:45
Pause m/mat & vrimling i utstillingsarealet
 
14:15
Avslutningsplenum
- Den person-sentrerte, helhetlige, proaktive og digitalt støttede helsetjenesten – Hvordan ser den ut og hva er barrierene? , Gro Berntsen og Stein Olav Skrøvseth
 
15:30
Vel hjem