Styringsgruppe

Styringsgruppe

Styringsgruppen oppnevnes av NTNU , og skal:   

a.           bestå av representanter for relevante fagmiljø ved NTNU og for aktuelle samarbeidspartnere.
b.           oppnevnes med tre års funksjonstid.
c.            i god tid vedta tema og budsjett for konferansen
d.           oppnevne en programleder og en programkomité.

 

Styringsgruppen for HelsIT består nå av følgende personer: 

 

 

Tom Christensen er prosjektdirektør i Norsk pasientregister og lege med doktorgrad i samfunnsmedisin/helseinformatikk. Han har 25 års bakgrunn fra klinikken som allmennpraktiker, med en bistilling i Barne- og ungdomspsykiatri. Christensen var stipendiat og forsker ved NTNU fra 2001-2008, Administrerende direktør i KITH fra 2009-2012, og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i 2012. 

Ingelin Steinsland er prodekan for forskning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, NTNU. Steinsland er professor ved Institutt for matematiske fag. Hun er medlem i statistikkgruppa. Hun er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i statitikk fra NTNU. 

John Krogstie har en PhD (1995) og mastergrad (1991) innen informasjonssystemer fra NTNU. Han jobber der som professor innen informasjonssystemer ved IDI - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. John Krogstie er norsk representant i IFIP TC8, og leder IFIP WG 8.1 innen design og evaluering av informasjonssystemer (2010-2015). Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, eForvaltning og mobile informasjonssystemer. Han har publisert rundt 200 artikler i journaler, bøker og konferanser siden 1991.

Pål Richard Romundstad er prodekan for forskning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap  og professor i epidermiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I tillegg er han ansatt som forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Magnus Steigedal er direktør for det tematiske satsingsområdet NTNU Helse. Steigedal er i tillegg forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. 

Arild Faxvaag er professor ved insititutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, samt overlege ved avdeling for ortopedi og revmatologi ved St.Olavs Hospital. Faxvaag er klinisk spesialiset i revmatologi. Hans forskning omhandler helseinformatikk med vekt på evalueringen av den kliniske bruken av eletronisk pasientjournal.   

Pieter Jelle Toussaint er professor ved Institutt for datetknologi og informatikk ved NTNU. Han tilhører forskergruppen for iformasjonssystemer og systmutvikling. Toussaint er utdannet sivilingeniør i både informatikk og allmenn lingvistikk fra The University of Leiden, Nederland, og han har en doktorgrad i medisinsk teknikk fra samme universitet. Toussaint er også medlem i ledergruppa for det tematiske satsingsområdet ved NTNU: NTNU Helse. 

 

 

 

 


Påmelding btn


HelsIT RSB

Arrangør

NTNU Kunnskap for en bedre verden

Del denne siden: