HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2010

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2010

I samarbeid med Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) og program for helseinformatikk ved NTNU arrangerer KITH hvert år i slutten av september HelseInformatikkuka i Trondheim (HelsIT). Dette er en møteplass hvor alle med interesse for helseinformatikk, enten dette nå er i egenskap av ledere i helsevesenet, helsepersonell, IT-personell eller forskere, kan komme sammen og få et faglig påfyll i et trivelig miljø.

Hovedarrangementene er HelsIT-konferansen som i år arrangeres på Radisson Blu Royal Garden hotell i Trondheim. De seneste årene har 300 - 400 deltatt på HelsIT-arrangementene, og et lignende antall deltagere forventes i år.

Tirsdag 21. september blir det temadag med to parallelle løp:
Tema 1: Framtidsperspektiver - IT i helsevesenet mot år 2020.
Program

Tema 2: IKT i helsevesenet - Arkitektur, standarder etc.
Program
 
Hovedkonferansen starter onsdag 22. september og denne dagen blir det plenumssesjon fram til lunsj og deretter tre parallellsesjoner.
Program
 
Konferansen avsluttes torsdag 23. september. Og denne dagen er det en plenumssesjon etterfulgt av tre parallellsesjoner.
Program

Godkjenning fra Legeforeningen

Allmennmedisin godkjenner hele konferansen med til sammen 19 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 
Samfunnsmedisin godkjenner bare temadagen  "IKT i helsevesenet – Arkitektur, standarder etc" godkjennes med 8 timer og "Fremtidsperspektiver – IT i helsevesenet mot år 2020" godkjennes med 8 timer, begge som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

De som ønsker å få kursbevis, må registrere seg i sekretariatet hver enkelt dag.