HelsIT 2009 - Program 23.09

HelsIT 2009 - Program 23.09

HelsIT-konferansen onsdag 23. september

09:00 Registrering og kaffe. Utstillingen åpner.
 
09:45 Plenumssesjon
 
Velkommen
Sesjonsleder: Adm. dir. Tom Christensen, KITH
 
Assessing incentives for implementation of information, communication technologies (ICTs) in the health sector – Lessons learned and recommendations from the OECD (pdf, 1.4M)
Elettra Ronchi, PhD. Coordinator Health ICT activities, Health Policy Division OECD 
 
IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted (pdf, 3.3M)
Kommuneoverlege Helge Garåsen, Trondheim kommune
 
Kunnskapsformidling og samhandling. Hvordan kan programskapere og programbrukere kommunisere bedre? (pdf, 2.1M)
Fungerende direktør Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 
Ett år etter innflytting i nytt sykehus - status og utfordringer (pdf, 969k)
Direktør enhet for medisinske fag og strategi, Bjørn Magne Eggen, Akershus universitetssykehus HF
 
12:00 Lunsj og utstilling
 
13:00 Parallellsesjoner
 

P1: Samhandling til beste for pasienten
P2: IKT-arkitektur for helsetjenesten
P3: Miniseminar: Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk
 
15:00 Kaffepause og utstilling
 
15:30 Parallellsesjonene fortsetter
 
17:00 Slutt HelsIT-konferansens første dag
 
17:15 Generalforsamling ProRec Norge Agenda (pdf, 167k)  Invitasjon (pdf, 42k)
Midlertidig medlemskap for 2009 kan tegnes i sekretariatet. (Ingen medlemsavgift.)
 
19:00 Konferansemiddag