Helsit 2009 - NSF

Helsit 2009 - NSF

HelsIT-prekonferanse tirsdag 22.september

Samhandling, sikkerhet og samarbeid

09:00 Registrering og kaffe. Utstillingen åpner
 
10:00 Velkommen
ved Ordfører i Trondheim Rita Ottervik
 
Orientering om dagens program
 
Kommunene i Nasjonalt Meldingsløft
(pdf, 284k)
Endelig innlemmes kommunene i meldingsløftet. Men hvilke kommuner og på hvilken måte?
Seniorrådgiver Kjersti Engseth Halvorsen, Helsedirektoratet
 
Informasjonsdeling, rapportering og samhandling med pasienten (pdf, 721k)
Sykepleiefaglig rådgiver Marte Rime Bø, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 
Presentasjon av den svenske kjernejournalløsningen NPÖ/NIT som piloteres i Ørebro og Østergotland (pdf, 919k) Lysbildefremvisning (pdf, 2,2M)
Ulrika Landström, projektledare för implementeringen av NPÖ i Örebro läns landsting och Örebro kommun
 
12:00 Lunsj og utstilling
 
13:00 Parallellsesjon 1: Demonstrasjoner av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og sykehus
 
Kort status på Elin-kommune/helsestasjon
Prosjektleder Sissel Skarsgaard, Norsk sykepleierforbund
 
Hvordan kan elektronisk meldingsutveksling foregå mellom kommuner, fastleger og sykehus?
Eksempler på bruk av meldingene i de ulike EPJ-systemene, hvordan man kan koordinere innføring av meldingsutveksling mellom ulike samhandlingspartnere, rutiner for bruk – herunder mottak og sending, informasjonssikkerhet, personvern osv.
Prosjektleder Sissel Skarsgaard, Norsk Sykepleierforbund
Leverandører i ELIN-k-prosjektet
 
Parallellsesjon 2: Valget av et verktøy som støtter sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp
 
NSFs terminologiråd har anbefalt at Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP) integreres i elektroniske pasientjournaler knyttet til sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp.
Bakgrunn, historikk, begrunnelse for dette valget og innføring om ICNP.
Seniorrådgiver Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund
Doktorgradsstipendiat Ann Kristin Rotegård, Rikshospitalet, representant for NSFID
15:00 Kaffepause og utstilling
 
15:30 Nasjonale stimuleringstiltak
 
Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter.  Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SUS og kommunene ved Dalane DMS (pdf, 1M)
Sjeflege Johannes Bergsåker-Aspøy, Stavanger Universitetssykehus

Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling (pdf, 504k)
Sjefrådgiver Jacob Hygen, KITH
 
16:30 Avslutning
 
19:00 Prekonferansemiddag på AiSuma
Kjøpmannsgt. 57