HelsIT 2003

HelsIT 2003

HelsIT 2003-konferansen ble gjennomført 3. - 5. september 2003. De nærmere 300 deltakerne kunne hente informasjon og inspirasjon fra 36 ulike foredragsholdere. Konferansen gikk over 2 hele dager med påfølgende workshops på dag 3.