HelsIT 2009 - Program 24.09

HelsIT 2009 - Program 24.09

HelsIT-konferansen torsdag 24. september

08.00 Sekretariatet åpner - registrering for nye deltagere
 
08:30

Plenumssesjon
Sesjonsleder: Professor Anders Grimsmo, NTNU/NSEP
 

EPJ monitor - Kartlegging av utbredelse og anvendelse av IKT-løsninger i helsevesenet (pdf, 408k)
Professor Anders Grimsmo, NTNU/NSEP
 

Økt brukervennlighet med beslutningsstøttende EPJ-systemer (pdf, 949k)
Adm. dir. Tom Christensen, KITH
 

Mot nye mål - samhandlingsreformen forutsetter satsning på IKT (pdf, 906k)
Avdelingsdirektør Asbjørn Seim, Helsedirektoratet
 

IKT-støtte til Samhandlingsreformen (pdf, 790k)
Statssekretær Ketil Lindseth, Helse- og omsorgsdepartementet
 

10:30 Kaffepause og utstilling
 
11:00

Parallellsesjoner
 

P4: Samhandling til beste for pasienten
P5: Noe for enhver smak

  • Personvern
  • Prosjekterfaringer
  • Fra papirbasert til elektronisk kurve

P6: Metoder for koordinering av arbeidsflyt på sykehus
 

12:00 Lunsj og utstilling
 
13:00 Parallellsesjonene fortsetter
 
14:00 Kaffepause og utstilling
 
14:30 Parallellsesjonene fortsetter
 
16:00 Slutt dag 2