Digitalisering og helsedata

NTNU Helse – Forskningsområder

Digitalisering og helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden og er sentrale når det gjelder å skaffe viktige datagrunnlag for å treffe gode beslutninger som berører helsetjenesten. 

Sammen med en effektiv digitalisering av helsetjenesten, vil en mer effektiv bruk av helsedata bidra til bedre og mer bærekraftige helsetjenester.

Hender
Colourbox.dk

Digitalisering

Digitalisering av helsetjenesten er viktig for å kunne håndtere den demografiske utfordringen i samfunnet og for at vi fortsatt skal kunne øke kvaliteten på våre helsetjenester. 

For å utvikle effektive digitale løsninger, er det behov for samarbeid mellom forskere, industri, helsetjenesten og samfunnsborgerne. 

Det pågår et viktig offentlig ordskifte om konsekvensene av digitalisering i samfunnet, knyttet til etikk, personvern og datasikkerhet. Vi ønsker å fremme dialog og bidra med kunnskap fra teknologi-, medisin-, helse- og samfunnsvitenskapene.

Helsedata

Helsedata og helseanalyser skal gi kunnskap som bidrar til bedre helse. 

Helsedata gjør det mulig for forskere å følge utviklingen i befolkningens helse og kvaliteten på helsetjenesten, finne årsaker til helsetilstand/ status og sykdom og effekt av behandling. 

Det pågår flere store prosjekter knyttet til helsedata. Det er behov for et styrket samarbeid mellom helsetjenesten, forskning og eksterne aktører for at kunnskap om helsedata best mulig skal komme til nytte for samfunnsutviklingen. 
 

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider