Oppdrag Mjøsa

Oppdrag Mjøsa

Oppdrag Mjøsa - kort infotekst og bilde

Fjernstyrt fartøy i Mjøsa. Foto.
Mjøsa skal gjennom Oppdrag Mjøsa kartlegges ved bruk av blant annet ROV (remotely operated vehicle), som på bildet. Foto: Kenneth Nordahl Pedersen.​​​​​​

 

 

Oppdrag Mjøsa er et forskningsprogram med mål om å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av Mjøsas ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemets struktur, virkemåte, produktivitet, samfunnskritisk infrastruktur og naturmangfold.

Oppdrag Mjøsa skal derfor være et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping, vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa. 

En klar målsetting er å være en pilot for en større nasjonal innsats for en bedre kunnskapsstyrt forvaltning av ferskvannsressurser, både i Norge og globalt. 

Symbol Oppdrag Mjøsa

Oppdrag Mjøsa er en del av NTNU Oceans.

Utlysninger fra Oppdrag Mjøsa

Utlysninger fra Oppdrag Mjøsa

  • PhD candidate on the topic One Health connected to Mission Mjøsa. Application deadline: 01.05.2023. Link to more information.
  • PhD innen ferskvannsøkologi om menneskelig påvirkninger på ørret i Mjøsa. Søknadsfrist: 30. april 2023. Lenke til mer informasjon. 

Arrangement

Arrangement

Presentasjon av forskningen og nyeste funn på Ocean Week Gjøvik 4. mai 2023