Oppdrag Mjøsa

Oppdrag Mjøsa

Oppdrag Mjøsa - kort infotekst og bilde

Fjernstyrt fartøy i Mjøsa. Foto.
Mjøsa skal gjennom Oppdrag Mjøsa kartlegges ved bruk av blant annet USV (unmanned surface vehicle), som på bildet. Foto: Kenneth Nordahl Pedersen.​​​​​​


Oppdrag Mjøsa er et forskningsprogram med mål om å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av Mjøsas ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemets struktur, virkemåte, produktivitet, samfunnskritisk infrastruktur og naturmangfold.

Oppdrag Mjøsa skal derfor være et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping, vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa. 

En klar målsetting er å være en pilot for en større nasjonal innsats for en bedre kunnskapsstyrt forvaltning av ferskvannsressurser, både i Norge og globalt. 

Symbol Oppdrag Mjøsa

Oppdrag Mjøsa er en del av NTNU Oceans.

Om Oppdrag Mjøsa

Om Oppdrag Mjøsa

Arrangement

Arrangement

Oversikt logoer Oppdrag Mjøsa

Oversikt med logoer samarbeodspartnere Oppdrag Mjøsa