Hovedbilde

Brohode Havbruk


 

Foto av personer på en merdkant med Brohode Havbruks logo til høyre i bildet.


Brohode Havbruk er et offentlig-privat partnerskap som investerer i samspill mellom havbrukssektoren, videregående skole, universitet og offentlig forvaltning. Målene er å styrke rekrutteringen, øke relevansen i utdanning og forskning, og å stimulere innovasjonskraften i næringen. Det skjer gjennom å koble teori til praksis, by til kyst og teknologi til biologi og samfunnsvitenskap. Slik kan flaskehalsene i sektoren angripes på en helhetlig og forskningsbasert måte, i tråd med samfunnets verdier og på miljøets premisser.  


Brohode havbruks partnere

Ønsker du å bli partner?

Næringssamarbeid

Mini calevent portlet

Aktiviteter

Resultater av Brohode havbruk

Nyheter:

Nyheter:

Lenke til Fotoware


 

Finn foto fra Brohode

Fri nedlastning fra NTNUs fotoarkiv


Lansering av Brohode Havbruk 2.0

Toril Hernes presenterer på lanseringen av Brohode Havbruk 2.0
Prorektor for nyskapning, Toril Hernes, under lanseringen av Brohode Havbruk 2.0. Foto: Eva H. Murvold.

Brohode Havbruk 2.0 er lansert 

Et partnerskap på 19 aktører sørger for at Brohode Havbruk fortsetter. Brohode Havbruk 2.0 fikk sin formelle lansering i Rådssalen på NTNU 3. juni.

Les om lanseringen på NTNU Nyheter (03.06.2024)


Søkertall havbruk 2023

NTNU Hovedbygningen.
Hovedbygget på NTNU. Foto: Thomas Høstad/NTNU

 NTNU eneste med økte søkertall

Ved de åtte utdannelsene spesifikt rettet inn mot havbruk og fiskeri, er det nedgang hos samtlige fra 2023 – nesten. Unntaket er Norges teknisk vitenskapelige universitet (NTNU). Der er det økning i antall søkere og antall tilgjengelige studieplasser.

Les mer om årets søkertall (26.04.2024)

 


Næringen tar imot studenter i Ytre Namdal

Fv Jonas Williksen i Namdalskysten Næringsforening, Torolf Storsul i Aqua Kompetanse AS og Ragnhild Andersen i InnovArena. Foto: LYKT foto & film
F.v. Jonas Williksen (Namdalskysten Næringsforening), Torolf Storsul (Aqua Kompetanse AS) og Ragnhild Andersen (InnovArena). Foto: LYKT foto & film

Næringen tar imot studenter i Ytre Namdal 

Bedrifter i Flatanger og Rørvik klare for å vise frem regionens mange muligheter for kunnskapssamarbeid under Brohodesamling vår 2024.

For mer info: Knytter næringslivet sammen med studenter - InnovArena 
(12.03.2024)


Brohode havbruk 2.0 får støtte fra fylkeskommunen

Foto av Hovedutvalget for næring og industri
Hovedutvalget for næring og industri i Trøndelag Fylkeskommune. Foto: Ingvill Dalsegg, LinkedIn. 

Brohode havbruk 2.0 får støtte fra fylkeskommunen

Trøndelags politikere bidrar med midler inn i partnerskapet Brohode havbruk 2.0. Det ble bestemt av hovedutvalg for næring og industri i Trøndelag fylkeskommunens møte i Oppdal 2. februar.

Se: Post | Feed | LinkedIn
(02.02.24)


Partnere Brohode Havbruk 2.0

Partnere Brohode Havbruk 2.0