tittel havbruk

NTNU Brohode Havbruk vi gjør noe annet og får til enda mer 

Brohode Havbruk er et samspill mellom videregående skole, universitet, næring og forvaltning for å bygge en felles kunnskapsplattform for framtiden. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet gjennom Brohode Havbruk 2050 prosjektet. 

Mer informasjon

Brohodekonferansen

  • Brohodesamling Vår 2020, 10-11/03 (Flatanger og Rørvik)
  • Brohodekonferanse Høst 2020, 28-29/10 (Frøya)

NY spesialisering – Minor i havbruk

NY spesialisering – Minor i havbruk

Minor i havbruk er en fagpakke til sivilingeniører på NTNU som gir studentene kunnskap om teknologi på biologens premisser. Denne spesialieringen vil bidra til at flere kandidater med en ettertraktet ekspertise vil kunne finne sin rolle i havbruksbransjen. Dette vil øke innovasjonskraft og kompetanse i sektoren!

Om minor i havbruk

NYTT studium – Havbruksingeniør

NYTT studium – Havbruksingeniør

Fra Høstsemesteret 2020 tilbyr NTNU et 3-årig ingeniørprogram på bachelornivå i Trondheim. Studiet fokuserer på hvordan tekniske anlegg driftes og utvikles på land, til havs og kystnært. Her vil man lære de tekniske faktorene og prosessene som skaper best mulig vilkår for fisk og miljø. Denne kombinasjonen av teknologi og biologi bidrar til å gjøre havbruksingeniør til en unik utdanning.

Om studieprogrammet


Brohodeaktiviteter

Brohodeaktiviteter

Møte mellom tidligere studenter som jobber havbruksnæringen og NTNUs fagmiljøer.

Brohode Havbruk 2050 er et plattform for samarbeid og kunnskapsdeling mellom akademia og næringslivet. Forskning skal resultere i innovative løsninger og skape nye muligheter. Studenter skal bli ettertraktede kandidater som tilfører kunnskap til sektoren. NTNU inviterte sine Alumni og andre interesserte til et faglig og sosialt treff under Aqua Nor.

Se bildene fra NTNU Alumni treff

Havbruksnæringen ønsker å tiltrekke seg de beste unge talentene, og for at næringen skal få påfyll og utvikle seg videre, ble det også i år arrangert Studentdagen som en del av Aqua Nor – verdens største havbruksteknologimessa. 

NTNU Brohode Havbruk 2050 og Stiftelsen Nor-Fishing, samt samarbeidspartnerne , NTNU Ocean Club, Trondheim kommune, Study Trondheim, og Sjømat Norge inviterte utstillere og studenter til et spennende program på messens siste dag, fredag 23.august.

Studentdagen startet i teltet, hvor studentene var samlet til et seminar om bransjen. Noen av dem som har gjennomført studentoppgaver i samarbeid med en bedrift, eller som allerede har en jobb i næringen, delte sine erfaringer fra en stadig voksende og mer profesjonalisert bransje. Seminaret ble avholdt på engelsk, og varte i én time, etterpå ble det mulig å besøke stander. Personer på stands var merket med Brohode klistermerke. Avsluttet med Happy Hour hvor det ble delt ut premier (billetter til Teknologikonferansen, kinobilletter, billetter til konsert).

Ca. 160 studenter deltok på seminaret, og over 600 studenter og elever besøkte messen gjennom hele uken

I forbindelse med studentdagen inviterte Brohode Havbruk 2050 til samarbeid mellom veileder og næringsliv om studentoppgaver - på bachelor, master eller phd nivå, og innenfor et bredt fagspekter (teknologi, bio/bioteknologi, samfunnsvitenskap). Faglærere fra NTNU presenterte forskningsprosjekter som er egnet for studentoppgaver, og som kan løses i samarbeid med næringslivet. Samtaler mellom bedrifter og aktuelle veiledere førte til en god dialog om videre prosess. 

Mer info finner du her

Social media

Prosjekthotell

Ønsker du å delta i en eller flere aktiviteter?
Meld din interesse her

Ønsker du å komme i kontakt med interesserte studenter?
Lag en profil i NTNU Bridge OCEANS

For prosjektpartnere
Prosjekthotell

Publikasjoner

Rapporter

Rapporter

Kompetansebehov i regionen

Bilde rapport

Resultater og aktiviteter år 1 (2018-19)

bilde årsrapport

 

Humanister i praksis 2020


Håndbok

Håndbok

Bilde håndbok

bunn

   

 

Finansiert av: