Brohode - havbruk (hovedbilde)

  • Hav og båter

    Brohode Havbruk er et program som stimulerer til samspill mellom næringsliv, videregående skole, universitet og offentlig forvaltning


    NTNU Brohode Havbruk - vi gjør noe annet og får til enda mer

Samspillserien

Næringssamarbeid

Mini calevent portlet

Aktiviteter

Nyheter:

Nyheter:

Bedrifter og studenter «datet» på TEKMAR

Presentasjon fra TEKMAR
Foto: Tove Merete Vedal, Blått Kompetansesenter 

Bedrifter og studenter «datet» på TEKMAR

Halearrangementet til den årlige lakseteknologikonferansen la til rette for målrettede treff mellom studenter og bedrifter. Her var både oppgavesamarbeid og sommerjobber tema. 

Se mer fra TEKMAR-arrangementet


TEKMAR – en god møtearena for rekruttering

TEKMAR/SINTEF Ocean

TEKMAR – en god møtearena for rekruttering

For første gang i TEKMAR sin 20.års historie inviteres studentene inn i arenaen. Gjennom Brohode havbruk 2050 får de sitt eget arrangement hvor de møter bedriftene som setter kompetanse og innovasjon i sjøbasert havbruk høyt. Vi inviterer både studenter og bedrifter inn!
Mer informasjon om TEKMAR studentarrangement
Påmelding (innen 4. desember)
 


Lansering av Gemini-senter for bærekraftig havbruk

Sintefs Hans V. Bjelland , NTNU Samfunnsforsknings Tonje Osmundsen og NTNUs Alexandra Neyts. Foto: Vegard Smevoll

Lansering av Gemini-senter for bærekraftig havbruk

Senterets partnere er NTNU Havrom, SINTEF og NTNU Samfunnsforskning. Gjennom samspill skal de bringe frem ny kunnskap og løsninger til fremtidens havbruksnæring. En første samling 16. november samlet faggrupper på tvers av disipliner og institusjoner til å finne felles interesseområder. 
Les saken på NTNU Samforsk

Se også til nettsiden til Gemini-senter for bærekraftig havbruk

Webinar næringsphd

Illustrasjon næringsphd

Webinar om næringsphd

18. oktober ble det avholdt et webinar rettet mot kandidater og bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og-aktivitet gjennom å søke et doktorgradsprosjekt i bedrift.

Se opptaket her og lær mer om selve søknadsprosessen. I opptaket kan du blant annet se et flytskjemaet for søknadsprosessen som Brohode Havbruk 2050 har utviklet i samråd med NFR.

For mer informasjon se NTNU Brohode - Næringsphd

Logoer

Prosjektpartnere:

logo

logo logo logo

 

logo forskningsrådet