NTNU Brohode Havbruk vi gjør noe annet og får til enda mer 

Et samspill mellom videregående skole, universitet, næring og forvaltning for å bygge et felles kunnskapsplattform for framtiden. Har fått støtte fra Forskningsrådet gjennom Brohode Havbruk 2050 prosjektet. 

Mer informasjon

 

 

 

 

 

Brohodekonferansen kombineres med NCE Aquatech Workshop 20. mars "Samarbeid innenfor maritim sektor i Midt-Norge"

 

Maritim service til havbruk er i stadig utvikling, med nye brønnbåter, servicefartøyer, slaktebåter, ubemannede løsninger og utstyr. Større fartøyer, datalogging og styring, HMS, fiskevelferd og energiløsninger er i fokus, og ny teknologi utvikles i «rakettfart». Det glade budskap er at matproduksjonen fra havbruk ønskes økt, og leverandørene skal bidra med teknologi og service som muliggjør dette. Dette må imidlertid balanseres mot miljøfotavtrykk, kostnadsnivå og bærekraft i sin helhet. Hvilke utfordringer gir dette, og hvilke muligheter gir det for samarbeid om lukrative forretningsmodeller?

 

Delta på workshop 20. mars og på Brohodekonferansen 21. mars