• Brohode Havbruk
  • Bedriftsbesøk
  • Speed date
  • Idémingling
  • Speed date
  • Bedriftsbesøk
  • Bedriftsbesøk
  • Speed date
  • Speed date
  • Faglige foredrag

NTNU Brohode Havbruk

– Et regionalt kunnskapssamarbeid

Brohode Havbruk 2050 får 11,3 millioner i støtte!

Forskningsrådet har bevilget 11,3 millioner kroner i støtte til prosjektet Brohode Havbruk 2050, gjennom regionale under Kapasitetsløft ordningen. Prosjektet vil videreutvikle den midtnorske utdannings- og kunnskapsplattformen for mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk. Brohode Havbruk 2050 ledes av NTNU Havrom, i et konsortium bestående av NCE Aquatech Cluster, Blått Kompetansesenter ASSINTEF Ocean og Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg vil produksjons- og leverandørbedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner som har uttrykt sin interesse koblet inn i de ulike planlagte aktivitetene. Prosjektet vil i første omgang ha sin virksomhet til ut 2020.

 

Brohodekonferanse Høst 2017 - "Fremtid i havets hender" 

Se program, presentasjoner, konferanserapport og idéminglingsrapport

 

 

Nyhetsartikler Brohode Havbruk: 


Tidligere konferanser

 

 

Om Brohode Havbruk

NTNU Brohode Havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere en varig, dynamisk regional arena hvor NTNU, i samspill med den videregående skolen og representanter for alle deler av sjømatnæringa, samarbeider om å oppnå følgende:

-Øke næringsrelevansen i høyere utdanning

-Styrke rekrutteringen til den marine sektoren

-Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

I samarbeid med Gurri Kunna videregående skole og BLÅTT Komptetansesenter

Brohode Havbruk