• Brohodekonferanse Høst 1. nov 2017
  • Hurtigruten - gruppediskusjoner
  • Speed date
  • Mingling
  • Speed date
  • Bedriftsbesøk
  • Hurtigruten Seminar
  • Speed date
  • Speed date
  • Bedriftpresentasjoner

NTNU Brohode Havbruk

– Et regionalt kunnskapssamarbeid

Brohodekonferanse Høst 2017 (Frøya)

"Fremtid i havets hender" 

Onsdag 1. november byr Brohodekonferansen på faglige foredrag og samspill mellom bedrifter, studenter og forskere. Overordnet tema er bærkraft: hvordan sikrer den videre vekst i havbruksnæringen? Vi vil introdusere en gründertenkemåte for å skape endringsagenter som kan svare på komplekse utfordringer i havbrukssektoren. Dagen før fagseminaret er det lagt opp til bedriftsbesøk hos havbruksaktørene på Frøya og Hitra. Se konferansens teaser.

Programmmet - Påmelding

For studenter: Programmet - Påmelding

Organisert av NTNU og støttet av:

 

Ny samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom og Fosen Regionråd

Avtalen legger til rette for etablering av en faglig samarbeidsarena mellom NTNU og bedrifter på Fosen, gjennom seminarer, speed dating og diskusjoner. Det skal stimuleres til flerfaglig samarbeid, studentoppgaver med biveileder fra partnerbedriftene, Eksperter i team og sommerjobber eller andre midlertidige stillinger som studenter kan engasjeres i. 

Nyhetsartikler Brohode Havbruk: 

 

Tidligere konferanser: 

Brohodekonferanse Vår 2017

Brohodekonferanse Høst 2016

 

Om Prosjektet

NTNU Brohode Havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere en varig, dynamisk regional arena hvor NTNU, i samspill med den videregående skolen og representanter for alle deler av sjømatnæringa, samarbeider om å oppnå følgende:

-Øke næringsrelevansen i høyere utdanning

-Styrke rekrutteringen til den marine sektoren

-Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

I samarbeid med Gurri Kunna videregående skole og BLÅTT Komptetansesenter

Brohode Havbruk