Hvorfor vil NTNU rekruttere flere gutter til helsefag?

NTNU gutter

Hvorfor vil NTNU rekruttere flere gutter til helsefag?

Gutter som viser hvordan en kan ta blodprøve. Foto.

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». I dette ligger det blant annet å jobbe for at befolkningen også i framtida har tilgang til gode helsefaglige tjenester. For å kunne løse denne samfunnsoppgaven trenger vi helse- og sosialarbeidere som representerer hele befolkningen.

Helsesektoren domineres av kvinner. Brukere av helsetjenester er imidlertid oss alle – menn, kvinner og ikke-binære, som kommer i fra alle deler av samfunnet. Sånn vil det også være i framtida. Dersom vi skal kunne videreutvikle dagens helsetjenester trenger vi bedre representasjon av blant annet menn. Med andre ord, vi trenger DEG.

En utdanning innen helse- og sosialfag vil dessuten gjøre deg svært attraktiv på framtidens jobbmarked. Fordi befolkningen stadig vokser, og vi nordmenn blir stadig eldre, kommer det til å behøves enda flere ansatte i den norske helsesektoren. Med en fullført utdanning innen helse kan du velge mellom mange interessante arbeidsgivere og oppgaver, og du har derfor god mulighet til å påvirke ditt eget yrkesforløp.

NTNU ønsker mangfold og likestilling, både på studiene og i arbeidslivet. For helsesektoren er dette helt avgjørende for å kunne skape et velferdstilbud til oss alle.  

Prosjekter innen helse

Prosjekter innen helse

Guttedagen i helse- og sosialfag i Trondheim

NTNU arrangerer årlig Guttedagen i helse- og sosialfag i Trondheim for deg som er gutt og går tredjeåret på videregående. 

Ole-prosjektet i Ålesund – menn i sykepleie

Ole-prosjektet er et tilbud til deg som er mann og sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund. 

Film om gutter i helsefag – NTNU i Gjøvik

NTNU i Gjøvik har laget en liten filmsnutt som skal bidra til å rekruttere flere menn til ergoterapi-, sykepleie- og radiografiutdanningene.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel