NTNU gutter

Hvorfor vil NTNU rekruttere flere gutter til helsefag?

Gutter som viser hvordan en kan ta blodprøve. Foto.

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». I dette ligger det blant annet å jobbe for at befolkningen også i framtida har tilgang til gode helsefaglige tjenester. For å kunne løse denne samfunnsoppgaven trenger vi helse- og sosialarbeidere som representerer hele befolkningen.

Helsesektoren domineres av kvinner. Brukere av helsetjenester er imidlertid oss alle – menn, kvinner og ikke-binære, som kommer i fra alle deler av samfunnet. Sånn vil det også være i framtida. Dersom vi skal kunne videreutvikle dagens helsetjenester trenger vi bedre representasjon av blant annet menn. Med andre ord, vi trenger DEG.

En utdanning innen helse- og sosialfag vil dessuten gjøre deg svært attraktiv på framtidens jobbmarked. Fordi befolkningen stadig vokser, og vi nordmenn blir stadig eldre, kommer det til å behøves enda flere ansatte i den norske helsesektoren. Med en fullført utdanning innen helse kan du velge mellom mange interessante arbeidsgivere og oppgaver, og du har derfor god mulighet til å påvirke ditt eget yrkesforløp.

NTNU ønsker mangfold og likestilling, både på studiene og i arbeidslivet. For helsesektoren er dette helt avgjørende for å kunne skape et velferdstilbud til oss alle.  

Prosjekter innen helse

Guttedagen i helse- og sosialfag i Trondheim

NTNU arrangerer årlig Guttedagen i helse- og sosialfag i Trondheim for deg som er gutt og går tredjeåret på videregående. 

Ole-prosjektet i Ålesund – menn i sykepleie

Ole-prosjektet er et tilbud til deg som er mann og sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund. 

Film om gutter i helsefag – NTNU i Gjøvik

NTNU i Gjøvik har laget en liten filmsnutt som skal bidra til å rekruttere flere menn til ergoterapi-, sykepleie- og radiografiutdanningene.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på