Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

 • Virksomhetsstyring og lederstøtte
 • Oppfølging av studieadministrative-, personal-, økonomi- og informasjonsoppgaver tillagt instituttene
 • Koordinering og ledelse av instituttadministrasjonen
 • Beslutningsstøtte, rådgiving og saksbehandling
 • Ressursforvaltning
 • Tilrettelegging av infrastruktur og støtte til vitenskaplig personale
 • HR-oppgaver tillagt instituttene
 • Studieveiledning
 • HMS koordinator
 • Sekretær i ulike råd og utvalg

Bakgrunn

Cand.polit med hovedfag i sosialantropologi fra NTNU i 2004. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Mora, Siv Hilde Bjørklund. (2003) "Det tradisjonelle feltarbeidet i ei ny form? Refleksjonar kring feltarbeidet frå ein hovudfagsstudent sitt perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift.