Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

bilde av Låven, campus Dragvoll

Instituttet driver undervisning innen filosofi og religionsvitenskap på bachelor og masternivå, og har i tillegg ansvar for fellesemnet Examen philosophicum.

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt publiseringsnivå.

Kontakt

 

      ifr@hf.ntnu.no (generelle henvendelser)

      studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no (studier)

      exphil-ifr@hf.ntnu.no (ex.phil.)

Forskning

Her finner du informasjon om forskning ved IFR: 

Studier

Her finner du informasjon om studietilbud ved IFR, om examen philsophicum og ytterligere informasjon til våre studenter. Les mer om studier ved IFR

Aktuelt