Norge-ASEAN Konsortium for risikostyring for et sikrere og bærekraftig hav

Norge-ASEAN Konsortium for risikostyring for et sikrere og bærekraftig hav (NESS)

Hav. Foto: Unsplash.

Bakgrunn

Verden søker etter flere muligheter fra hav og havressurser - innen energiproduksjon, transport og matforsyning etc., men nesten ingen av aktivitetene uten mijøbelastning på havområdene. Interessekonflikter eksisterer mellom bærekraftig forvaltning av havene og drift av forretningsaktiviteter som er styrt etter effektivitet og profitt. Slike utfordringer forsterkes når mer komplekse teknologier tas i bruk, siden kompleksitet ofte betyr usikkerhet, uforutsette hendelser og vanskeligheter.

Risikostyring har vist seg som å være et nyttig og proaktivt verktøy for å utvikle miljøvennlig teknologi for hav på lang sikt, men ikke alle havinteressenter har innsett nytten. NESS er derfor satt sammen for å svare på dette behovet. Fokuset er i havsektorene hvor Norge er en ledende teknisk leverandør med forskningskompetanse og infrastruktur, mens ASEAN-partnerne har lang erfaring, sterk interesse som viktig kunde og bruker av teknologiene.

Partnere illustrasjon

Kart og flagg. Illustrasjon: ASEAN.
Ilustrasjon: ASEAN

Mål og aktiviteter

Mål

Målet med NESS er å tilby en tverrfaglig og multinasjonal kommunikasjonsplattform. Kommunikasjonsaktiviteter vil bli styrt basert på nivåer (for eksempel dimensjon av effekt), mens hvert teknisk domene (kunnskapsdimensjon) er pålagt å gi input.

Aktiviteter

Hovedaktivitetene til NESS:

 • Årlige seminarer
 • Dialogmøter med lokale industrier og myndigheter og ekskursjoner
 • NorSØ-talk - Samtaler ved ASEAN-universiteter
 • Utviklingsbesøk fra ASEAN
 • Deltakelse på internasjonale konferanser

Online aktiviteter:

 • E-nyhetsbrev
 • Nettseminarer

Partnere

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
 • Universitetet i Stavanger, Norge
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
 • Yangon Technological University, Myanmar
 • University of Yangon, Myanmar
 • University of Indonesia, Indonesia
 • Andalas University, Indonesia
 • Universiti Teknologi Malaysia, Malasya
 • National Uni. Civil Engineering, Vietnam
 • PetroVietnam University, Vietnam
 • Mahidol University, Thailand
 • National Uni. Singapore, Singapore
 • De La Salle University, Filippinene
 • Institute of Technology of Cambodia, Kambodsja