Havromsteknologi

Havromsteknologi

Over 60% av Norges innekte kommer fra den marine bransjen. Norges aktivitet til havs er viktig for lokalmiljø, for Norge og ikke minst er denne aktiviteten viktig for å løse mange av verdens fremtidige utfordringer. Dette være seg innen matproduksjon, transport, energi-produktsjon oa.

I denne landsbyen vil du kunne jobbe med nor som er marint. Dette omfatter da et meget vidt spekter, feks. Skroting av gamle skip i uland, seilbrett, metorder for å rense havet for plast, nordvest/østpassasjen, pirat-problematikk mm

I denne sammenheng kommer en rekke ulik kunnskap til nytte. Det er i stor grad opp til gruppen å bli enige om et tema der alle kan få utnyttet sin kunnskap.

Relevant kompetanse

Marin teknikk, undervannsteknikk, elektronikk, kybernetikk, politiske fag, historiske fag, samfunnsvitere mm.

Om landsbyen

Deltakerne vil i stor grad selv velge tema de vil jobbe med. Temaet må dog være relatert til den maritime næringen.

Tidligere har noen grupper jobbet med problematikk som er testet ut i laboratorium. Gruppen har da laget en fysisk modell. Dette kan være relatiert til en skipstype, bølgeenergi, vindenergi, propellere, hydrofoiler eller annet.

Andre grupper har valgt å jobbe med mindre fokus på teknologi, feks gjennom å studere problematikk relatert til nordvest passasjen. Her kommer politiske, og miljømessige problemer frem.

Energiproduksjon på jorda er en utfordring. Havet kan være med på å produsere energi. Her kan man tenke seg problematikk relatert til flytende plattformer, bølgeenergi, solenergi, flytende fabrikker mm.

Det er også mulig å tenke deg en historisk vinkling på oppgaven.Oppdrettsnæringen er viktig for Norge. Dette er en næring i vekst samtidig som de har utfordringer å løse for å vokse ytterligere. Innen denne næringen finnes deg mange relevante probelmstillinger å ta tak i, fra mange ulike vinklinger.

Det er viktig at gruppen bruker tid på å kartlegge kunnskap og interesser i gruppen. Dermed kommer også viktige deler i EIT til sin rett.

Noen aktuelle vinklinger på en oppgave kan være:

 • Oljeproduksjon. I Norge har vi prøvd å få opp mye olje så raskt som mulig. Er dette lurt?
 • Sikkerhet, kan oljeutvinning i nord gjøres sikker?
 • Oljevernberedskap – mye fungerer ikke i dårlig vær!
 • Matproduksjon/havbruk – på dypere vann?
 • Menneskets innvirkning på koraller
 • Havovervåkning
 • Regler rundt opphugging av skip – idag gjøres det av barnearbeidere i Bangladesh.
 • Miljøvennlig skipsfart
 • Miljøfarer fra krigen

Fakta om landsbyen - TMR4850

Emnekode: TMR4850
Landsbytittel: Havromsteknologi
Type: Langsgående 
Språk: Norsk
Landsbyleder: Håvard Holm
Kontaktinformasjon: haavard.holm@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.