Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data?

Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data?

Vi lever i en tid hvor stadig større mengder data genereres og lagres. All denne dataen og regnekraften vi har til rådighet gir oss nye muligheter til å besvare mange spørsmål av allmenn interesse. Mer data kan også bety flere muligheter til å trå feil, spesielt data av varierende kvalitet, som ikke er samlet inn på en systematisk måte. I denne landsbyen skal vi undersøke problemstillinger knyttet til det å besvare spørsmål ved å benytte slike data. Gruppene vil få stor frihet i å velge problemstilling.

Relevant kompetanse

Landsbyen er åpen for studenter fra alle studieretninger og alle vil ha mulighet til å bidra. Kompetanse innen data og matematikk/statistikk er bra å ha på gruppa, men for å få til et godt prosjekt er det også viktig å ha diversitet.

Om landsbyen

Et mulig utgangspunkt for en prosjektoppgave i denne landsbyen er å ta det vi kan å finne av data og tenke over hvordan vi best kan bruke disse dataene til å besvare interessante spørsmål. Her kan alle uansett fagbakgrunn bidra. Hvilke data, spørsmål og framgangsmåter en vil jobbe med er helt opp til gruppen. Noen stikkord er nye design av analyser, tenkning rundt årsak og virkning, visualisering, nettverksanalyser og utvikling av nett-tjenester. Landsbyleder vil støtte gruppene i valg av problemstilling. I denne landsbyen vil vi ha gode muligheter til å inngå samarbeid med eksterne aktører, forskningsgrupper ved NTNU og St. Olavs hospital for kunne jobbe med relevante, samfunnsnyttige problemstillinger.  

Illustrasjon av datamengde
Fra tidligere prosjektoppgave «Nettverksanalyse av Reddit-grupper» av A. Clemente, A. Vukovic, I. Neteland, S. H. Hagen og T. Vallestad

Fakta om landsbyen - TMA4851

Emnekode: TMA4851
Landsbytittel: Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data?
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Andreas Asheim
Kontaktinformasjon: andreas.asheim@math.ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.