Digitalisering for en sirkulær økonomi

Digitalisering for en sirkulær økonomi

Hvordan kan digitale teknologier støtte produksjon og forbruk av produkter og tjenester som er mer bærekraftig og sirkulære?

Samfunnet i Vesten bruker store ressurser på produksjon og forbruk av produkter og tjenester. Den 1. august 2018 hadde vi allerede brukt mer økologiske ressurser enn jordkloden kan regenerere på grunn av overfisking, overhøsting av skog og landbruk og utslipp av mer karbondioksid i atmosfæren enn verdens skoger kan ta opp (Earth Overshoot Day, 2018). Det industrielle systemet per i dag produserer produkter – ved bruk av materialer, energi og andre ressurser – som brukes for en viss tid og ender opp som avfall på deponi eller i forbrenningsovnen. En sirkulær økonomi ser videre enn den nåværende ‘take, make and dispose’ industrielle modellen.

En sirkulær økonomi er et system hvor forskjellige aktører samarbeider med mål om å maksimere verdien av produkter og materialer, som bidrar til å minimalisere overbruk av naturlige ressurser, og som skaper en positiv sosial og økologisk effekt (Kraaienhagen, van Oppen og Bocken, 2016).

Illustrasjon av en sirkulær økonomi med biologiske og tekniske sykluser.

Figur 2 viser syv prinsipper i sirkulær økonomi, knyttet til design, samarbeid for verdiskaping, vedlikehold og reparasjon, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering av avfall, og nye forretningsmodeller som f.eks. Trondheim bysykkel, hvor man bruker og deler sykler i stedet for å eie en. For å finne løsninger som støtter en sirkulær økonomi kreves det innsikt og innspill fra forskjellige disipliner som kan bidra til disse syv prinsippene.

Illustrasjon av syv nøkkelprinsipper i sirkulær økonomi fra nettsiden: https://www.circularnorway.no/modeller/7-nokkelprinsipper-i-sirkulaerokonomien/

Bruk av digital teknologi er ett av nøkkelprinsippene og får ekstra fokus i denne landsbyen. Tilkobling via internet (internet of things, IoT), digitale plattformer, 3D-printing, smarte produkter, roboter oginnovasjon i databehandling er blant digitale teknologier som kan løfte sirkulære løsninger, f.eks. ved å spore og optimalisere ressursbruk og styrke sammenhenger mellom forsyningskjedens aktører ved hjelp av digitale, online plattformer og teknologier.

I denne landsbyen skal studentene i tverrfaglige team utvikle prosjekter som anvender digitale teknologier innenfor løsninger som støtter en sirkulær økonomi. Studentene blir motivert til å samarbeide med relevante aktører fra arbeidslivet.

Relevant kompetanse

Tverrfaglig samarbeid er ett av de viktige temaene for å støtte en overgang til en sirkulær økonomi. Studenter fra alle disipliner er hjertelig velkommen i denne landsbyen. De 7 nøkkelprinsippene i sirkulær økonomi i Figur 2 gir en del stikkord som kan hjelpe deg med å finne ut hvordan din fagkompetanse kan være relevant.

Nyttig ressurser og inspirerende eksempler

Ellen Macarthur Foundation - circular-economy
Circular Designguide
Circulator
Vlaanderen-circulair
Circularnorway - sirkulær økonomi i norden

 


Om landsbyen

Emnekode: TIØ4856
Landsbytittel: Digitalisering for en sirkulær økonomi
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Elli Verhulst
Undervises: Vår 2019
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.