Bærekraftig innovasjon i industriklynge Arctic Cluster Team

Bærekraftig innovasjon i industriklynge Arctic Cluster Team

Bli endringsagent og bidra til bærekraftige løsninger på reelle utfordringer. 

Bærekraftig omstilling er nødvendig for å kunne fortsette livet på jorda på lang sikt, og her spiller industrien en viktig rolle.  Gjennom innovasjon kan bedrifter utvikle løsninger som skaper bærekraftig verdi for menneske, miljø og samfunn.

I denne landsbyen vil du lære å identifisere utfordringer og utvikle løsninger til bedrifter knyttet til bærekraftig omstilling av norsk industri. Utfordringene kan være knyttet til strategiske eller organisatoriske problemstillinger, menneskelige aspekter i endringsprosessen, bruk av digital teknologi, samt samarbeid og kommunikasjon mellom bedrifter og industriparker for å muliggjøre endringer.

Landsbyen samarbeider med Arctic Cluster Team (ACT), en industriklynge som jobber for nye grønne verdikjeder og bærekraftig omstilling av industrien gjennom blant annet innovasjon og økt vertskapsattraktivitet. Gjennom dette samarbeidet vil dere arbeide med reelle utfordringer fra industripark og bedrifter i klyngens geografiske nedslagsfelt, som strekker seg fra Oslo til Tromsø. Eksempler på problemstillinger sett fra bedriftene vil bli presentert i landsbyen. Studentgruppene kan også selv formulere en problemstilling: hvilke utfordringer og muligheter ser dere i industriklynga?

Logo. Artic Cluster Team

Endringer og innovasjon er krevende. Dere vil kunne møte motstand. Derfor vil vi i denne landsbyen bruke entreprenørielle metoder som kan bidra til å forstå og håndtere slike endringsprosesser.

Vi er opptatt av at løsningene skal kunne leve videre også etter at kurset er avsluttet. Enten i form av at nye løsninger og prosesser tas i bruk i bedriftene eller av andre interessegrupper, eller at prosjektresultatet tas videre i en oppstartsbedrift.

Relevant kompetanse

Innovasjon, endringer og bærekraftsutfordringer er komplekse prosesser og krever tverrfaglig innsats, studenter fra alle fagmiljø er derfor velkomne i landsbyen. Perspektiver på det å bli en endringsagent, samt innovasjons- og entreprenørielle metoder vil bli presentert i kurset, og er derfor ikke nødvendig forkunnskap.

Om landsbyen

Landsbyen ledes i samarbeid med Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship og samarbeider med ACT Arctic Cluster Team.

Alternativ vurderingsform

I denne landsbyen skal vi bruke en alternativ vurderingsform til prosjektrapporten. Vanligvis skal teamene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en presentasjon samt et kort sammendrag av prosjektresultatet. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen.

13 okt 2020

Om landsbyen

Emnekode: TIØ4856
Landsbytittel: Bærekraftig innovasjon i industriklynge Arctic Cluster Team
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Elli Verhulst og Sigrid Westad Brandshaug
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.