Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer*

Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer*

 

Figur 1: Artistisk presentasjon av grafen

Figur 1: Artistisk presentasjon av grafen [ Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 13. sept. 2016 ]

 

Kan man gjennom å ta kontroll av materie på småskala bidra til å løse store utfordringer i lokalmiljøet og i verden? Nano er for mange synonymt med fremtidens teknologi, men er bildet av teknologi- og forskningsfeltet som handler med usynlige små ting korrekt? Kan man «se» nanoteknologi i hverdagen, hvor langt har faktisk denne teknologien kommet, og hvor kan «nano» få en nøkkelposisjon i samfunnet vårt?

Det er utfordrende å forutsi effekten av ny teknologi, spesielt når man er uvant til skala med ting vi er kjent med fra hverdagen eller fortiden, og anvende den for å løse utfordringer verden har nå og framover. Det er også vanskelig å forestille seg hva som trengs for å skalere opp lovende forskningsresultater og estimere produksjonsomfanget til reelle produkter. Kan det være at artistiske bilder som figur 1 har skapt urealistiske forventninger eller på andre måter feilrepresenterer potensialet nanoteknologi har i seg? I denne landsbyen skal studentgrupper kritisk utforske muligheter men også identifisere flaskehalser og mørkesider ved nanoteknologi, basert på egen fagkompetanse.

 

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø, spesielt ikke-teknologer, er velkommen. Grupper med en bred bakgrunn vil være best stilt for å utføre balanserte analyser og komme fram til nye spennende innsikter og balanserte forslag. Grunnleggende forståelse og interesse for tverrfaglig arbeid og kjemi, fysikk eller anvendt teknologi er et godt startpunkt. Landsbyen har introduksjonsforelesninger om nanoteknologi, så ingen spesial forkunnskap om fagområdet kreves.

 

Om landsbyen

Grupper skal jobbe med et selvvalgt eksempel som anvendelse, kunnskapsformidling eller et mulig produkt, som for eksempel skismurning og grafen-baserte touchscreens, og analysere hvilke barrierer som har gjort at dette ikke er realisert teknologi allerede. Man kan tenke på:

 • Kan «nano» levere konkrete løsninger for samfunnets viktigste utfordringer?
 • I hvor stort volum og med hvilke spesialkrav må man produsere ting basert på nanoskala?
 • Hva ville miljøpåvirkningen av produksjon og bruk blitt?
 • Quality assurance: Hvordan vet vi at vi at det er ‘nano’ som er magisk element i en nytt produkt?
 • Burdes ‘Nano’ – sertifisering krevet? Er det mulig å tjene «peng» i nanoteknologi?
 • Har nano blitt brukt fra før uten å kalle dette slik, ergo er dette en hype-ord? Hva er den virkelige nano-baserte innovasjo? Hva er den neste store nano-breakthrough?

 

Eksempler fra tidlige prosjekter i denne landsbyen

 • Nanocellulose: The future of food packaging
 • Smarte vinduer for verdens energibehov
 • Development of solar cells using quantum dots
 • Applications of nanotechnology against the seven most deadly diseases
 • The future of salt water Desalination: Nanoporous graphene as a membrane for desalination by reverse osmosis
 • Kunnskapsformidling: webside Nanopedia og brosjyre «Små løsninger på store problemer- Hvordan kan nanoteknologi redde verden?»
 • Nanorobots for in vivo diagnosis of the ebola virus and containment actions
 • Forbedret luftkvalitet I Trondheim
 • Purification of water using nanotechnology
 • Switchable hydrophilic/hydrophobic surfaces
 • Selvrensende solceller ved bruk av nanoteknologi
 • En lysere fremtid for Trondheim
 • How nanotechnology can replicate photosynthesis

* Prosjektrapport​ tittel gruppe 3-2019

 

Fakta om landsbyen - TFY4853

Emnekode: TFY4853
Landsbytittel: Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyledere: Antonius van Helvoort
Kontaktinformasjon: a.helvoort@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.