Stress og diett i studenters liv

Nervous student chewing on a pencil. Cartoon

Hva spiser stressede studenter og forbedrer dietten deres velvære?

“Du er hva du spiser” er et konsept som ernæringsfysiolog Victor Lindlahr Introduserte i 1920. Siden den gang har en betydelig mengde vitenskapelige bevis blitt akkumulert om betydningen av ernæring for helsen til sinnet og kroppen. Vi vet nå at visse typer mat, for eksempel "fast food" har en negativ innflytelse på kroppens tilstand. På den annen side, finnes det en betydelig mengde produkter som hjelper kroppen og sinnet til å håndtere stress og holde den i form.

Studenter er en svært interessant del av befolkningen. De er unge, har for det meste en aktiv livsstil og er utsatt for en betydelig mengde stress under eksamensperioden. På den annen side, varierer deres kosthold i stor grad avhengig av oppdragelse, økonomisk situasjon og tidshensyn.

Studentene oppfordres til å se på hva studenter spiser under stress fra ulike perspektiver, inkludert: Diskutere hvilke produkter som bidrar til å takle stress på et molekylært / biologisk nivå

  • Lag en undersøkelse om matvanene til studentmassen i Trondheim
  • Dele nylige funn innenfor ernæringsvitenskap om stresshåndtering
  • Avvise eller bekrefte felles oppfatninger om produkter som hjelper bekjempe stress

Studenter fra ulike fakulteter oppfordres til å delta og dele sine erfaringer, kreativitet og interesse. Sluttproduktet av dette kurset kan være en klassisk rapport, men også et magasin, film, blogg, etc.

Vi gleder oss til å jobbe med deg!

Fri, 29 Sep 2017 13:40:19 +0200

Emnekode: TBT4850
Landsbytittel: Stress og diett i studenters liv
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyledere: Alexander Dikiy
Kontaktinformasjon: alex.dikiy@ntnu.no
Undervises: Våren 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.