Arktis

Arktis

Utnyttelse av Arktisk ressurser og utvikling av Arktisk infrastruktur. Hvorfor? (eller hvorfor ikke?), Hva? Og Hvordan?

Landsbyen handler om ressurser og infrastruktur i Arktis og i kaldt klima. Første spørsmål er politisk, og dreier seg om vi skal utnytte Arktis og bygge infrastruktur? I Antarktis er det svært begrenset hva man kan gjøre, for at forskning kan foregå så må det bygges og drives infrastruktur, og det blir da viktig at denne bygges og drives på en måte som er forenelig med gjeldene internasjonale avtaler. For eksempel er næringsvirksomhet tillatt? Skal det åpnes for turisme og forskning osv. Andre spørsmål er hvilken form næringsvirksomhet, turisme, forskning osv. skal ha. Og siste spørsmål kan være hvordan sikre dette og planlegge, bygge og drive infrastruktur.

Forskningsarbeid i Arktis, solnedgang og is

Relevant kompetanse

Studenter med ulik bakgrunn er fint, da det vil kunne bringe inn ulike perspektiver. 

Om landsbyen

Noe litt mer spesifikke oppgaver kan være:

  • Iskanten i Barentshavet, politiske, miljømessige og tekniske sider.
  • Mineraler fra havbunnen I polhavet? Eller fredning som i Antarktis?
  • Nordøst passasjen, politisk, økonomiske og tekniske aspekter.
  • Bærekraft fra et lokalt eller internasjonalt perspektiv?

Fakta om landsbyen

Fakta om landsbyen

Emnekode: TBA4862
Landsbytittel: Arktis
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Knut V. Høyland
Kontakt: knut.hoyland@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim 

Viktig informasjon om EiT:

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.