Kommune 3.0. Samskapingskommunene

Kommune 3.0. Samskapingskommunene

 

Ifølge Kommuneproposisjonen 2020 står offentlig sektor overfor store utfordringer, med blant annet strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og klimaendringer. Den demografiske utviklingen har gjort at kostanden ved å opprettholde samme standard og dekningsgrad i kommunenes tjenestetilbud har økt med i underkant av 2,5 milliarder kroner årlig de siste fem årene. Regjeringen mener derfor det er viktig å satse på innovasjon, omstilling og effektivisering for å møte utfordringene som kommer med strammere kommuneøkonomi og mer komplekse oppgaver. Det krever nye modeller og metoder for hvordan kommunene skal utøve sine ulike roller i velferdssamfunnet og i samarbeid med andre aktører. Hvordan kan kommunene oppfordre til samskapning og innbyggerinvolvering? Hvordan få mer ut av de ressursene vi har tilgjengelige, og hvordan sørge for at ressursene blir brukt på en god måte?

 

Relevant kompetanse

Spørsmål om hvordan fremtidens kommuner skal fungere krever bred kompetanse fra alle fagfelt. Kreativitet og personlig engasjement er de viktigste forutsetningene for deltakelse. 


Om landsbyen

Landsbyen organiseres i samarbeid med Trondheim kommune, og er en del av Universitetskommune-prosjektet som startet i 2018. Universitetskommunen skal utvikle modeller for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom blant annet forskning, innovasjon og utdanning.

Studentene velger selv hvilke utfordringer dere ønsker å løse, og hvordan. Trondheim kommune vil presentere ett eller flere caser som studentene kan ta utgangspunkt i. Tema kan være relatert til helse og omsorg, transport og klima, forskning og utdanning, samt andre temaer som er en del av en kommunes tjenesteområder. Spørsmål som inngår i landsbyen inkluderer følgende: 

  • Hvordan kan dagens ideer, praksiser og metoder endres?
  • Hvordan kan «gamle» utfordringer løses på en ny måte?
  • Hvordan måle eller forstå velferd?
  • Hvordan inkludere innbyggere og andre aktører, og utvikle nye tjenester sammen?
  • Hvordan nå ut med kunnskap?
  • Hvordan kan Trondheim kommune møte framtidens krav til kompetanse, samarbeidsevne, fleksibilitet og ressursstyring?
14 sep 2020

Fakta om landsbyen - SØK3800

Emnekode: SØK3800
Landsbytittel: Kommune 3.0: Samskapingskommunene
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Fredrik Carlsen
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.