Grønn Gaming – Miljøspill og læring

Grønn Gaming – Miljøspill og læring

Om landsbyen (PSY3802)

 

Introduksjon

Hovedformålet med denne landsbyen vil være å la studentene få utfolde seg kreativt i et tverrfaglig team, hvor det endelige målet er å ferdigstille et enkelt miljøorientert spill. Spillet som studentene lager skal kunne bidra til å øke spillernes kunnskap om eller motivasjon til å handle mer miljøbevisst og gjøre dette innenfor de rammene som et spill gjerne består av, via interessante spillbrikker / -kort, regler, narrativ, og andre aspekter som studentene selv synes bør passe inn i et vellaget spill. Formatet på spillet bestemmer studentene selv, men det anses i første omgang som mest sannsynlig at kortspill eller brettspill vil være overkommelig å lage innenfor de tidsrammene som landsbyen har satt. Dersom gruppens samlede kompetanse tillater det vil det også være mulighet for å utvikle andre typer spill.

Relevant kompetanse 

Landsbyen anbefales i første omgang for studenter innen kreative og pedagogiske felt, men alle spill- og miljøinteresserte anbefales på det varmeste å delta. Dette inkluderer for eksempel fagfelt som kunst, arkitektur, litteratur, grafisk design, spilldesign, psykologi, utdanningsvitenskap og nærliggende fagområder. Studenter fra miljøorienterte fagfelt anbefales også å delta. Er man imidlertid meget spillinteressert og velvillig til å arbeide sammen med andre om å lage noe som både er lærerikt og underholdende, så er denne landsbyen et godt valg. Det stilles heller ingen forkunnskapskrav til studentene, men at man er spillinteressert og/eller miljøinteressert fra før av vil definitivt være en fordel om man ønsker å delta på prosjektet.

Om landsbyen 

Anser du deg selv som en noenlunde miljøbevisst person? Er du kreativ, innovativ og nytenkende? Er du kanskje engasjert i skapende fag som kunst, eller læringsfag i en mer pedagogisk retning? Går du psykologifag og liker å undersøke hvordan mennesker lærer og tar til seg informasjon fra omgivelsene sine? Eller er du rett og slett bare veldig spillinteressert? Dersom du føler at noe av dette beskriver deg, så anbefales det at du tar turen innom oss i landsbyen Grønn Gaming – Miljøspill og læring!

I landsbyen Grønn Gaming – Miljøspill og læring får du verdifull kunnskap om hvordan du kan samarbeide med et tverrfaglig team for å designe spill under en meget begrenset tidsramme. Du vil også få ansvar for å tilegne deg eventuelle materialer som du ønsker at spillet ditt skal bestå av, og erfaring med å tenke kritisk rundt oppbyggingen av et kreativt produkt. Spillet du er med på å lage vil også være med på å danne grunnlaget for en profesjonell portefølje som du kan vise til når du skal ut i arbeidslivet. Det anses generelt som en fordel i kreativ industri at man har tidligere arbeid å vise til ved ansettelse, og produktet fra denne landsbyen vil da kunne være med på å gi deg et lite forsprang. Kanskje kommer du også i kontakt med noen du kan danne et nettverk med, eller noen som du ønsker å ta med deg videre som en del av et lite utviklerteam senere i karrieren?

Du ønskes herved hjertelig velkommen til landsbyen, og vi ser fram til å se deg der!

Fakta om landsbyen - PSY3802

Emnekode: PSY3802
Landsbytittel: Grønn Gaming – Miljøspill og læring
Type: Intensiv
Språk:Norsk
Landsbyleder: Kristoffer S. Fjællingsdal
Undervises: 2019

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.