Miljøer for læring ved NTNU

 

Illustrasjon av studenter i en forelesningssal

Miljøene rundt oss former våre læringsformer på ulike måter ved å kommunisere verdier, slik som pedagogiske tilnærminger, syn på læring og mange flere. I denne landsbyen vil vi utforske læringsmiljøer ved NTNU og deres virkninger på studentene og bruke denne kunnskapen til å foreslå nye ideer for fremtiden til NTNUs læringsmiljøer. Dette er en norskspråklig, langsgående landsby der du har sjansen til å forme læringsmiljøer ved NTNU for fremtidige generasjoner av studenter.


Relevant kompetanse 

Vi søker lekne, kreative, engasjerte studenter fra alle fag til en spennende landsby. 

Læringsmiljøer kan studeres fra mange ulike perspektiver og kompetanse fra studenter fra pedagogikk, psykologi, sosiologi, medisin og kreative fag er nødvendig sammen med kunnskap innen arkitektur, design, planlegging, ingeniørkunnskap, datateknikk og andre.

 

Om landsbyen 
Ulike perspektiver på læringsmiljøer:

Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.

Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og studentene i mellom.

Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.

Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Arbeidet dere gjør i denne landsbyen med konkrete forbedringer for læringsmiljøer ved NTNU vil bli brukt i fremtiden for å utvikle campus og danne miljøer som er til hjelp for studentene i deres læring. På et konkret nivå, både den planlagte flyttingen av campus Dragvoll og skiftet til Blackboard som en online læringsplattform er to områder som denne Landsbyen vil påvirke.

 Emnekode: PED3802
Landsbytittel: Miljøer for læring ved NTNU
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Patric Wallin
Kontakt: patric.wallin@ntnu.no
Undervises: 2019
Undervisningssted: Trondheim

 


Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.