Fremtidens læringsmiljøer

Fremtidens læringsmiljøer

Miljøene rundt oss spiller en viktig rolle i hva og hvordan vi lærer, ved å ramme inn læringsaktiviteter på forskjellige måter. I denne landsbyen vil vi stille spørsmål som lar oss bedre forstå hvordan rom, digitale verktøy, relasjoner, trivsel, pedagogiske valg og ulike strukturer påvirker læringsmiljøer og læringsopplevelser ved universitetet. Her har du sjansen til å både utforske eksisterende læringsmiljøer og deres begrensninger, samt forestille deg læringsmiljøer for fremtiden. Hvordan ser ditt perfekte læringsmiljø ut?

Relevant kompetanse

Vi søker kreative og engasjerte studenter fra alle fag til en spennende landsby som ser utover det som er nå og som utforsker hva vi ønsker for fremtiden. For å kunne gjøre dette er det sentralt at alle tar med seg sine erfaringer som studenter inn i denne landsbyen. 

I tillegg åpner landsbyen for bruk av et bredt utvalg fagkunnskaper innen prosjektet, ettersom læringsmiljøer kan studeres fra mange ulike perspektiver. Kompetanse fra studenter fra pedagogikk, psykologi, sosiologi, medisin og kreative fag er ønskelig sammen med kunnskap innen arkitektur, design, planlegging, ingeniørkunnskap, datateknikk og andre.

Om landsbyen 

Læringsmiljøer har i økende grad blitt et fokusområde for NTNU, samtidig som det er forsket i liten grad på å forstå dagens utfordringer og begrensninger lokalt. De siste årene har denne landsbyen gjort det mulig for studentene å gi viktige bidrag til forståelsen av læringsmiljøer og tilbudt muligheter for integrering av studentperspektiver i diskusjoner om blant annet campusutvikling og utvikling av pedagogisk kompetanseheving for undervisere.

Vi vil bruke en bred forståelse av begrepet læringsmiljø som gjør at alle kan gi viktige bidrag til prosjektene. Her ser vi begrepet læringsmiljø som mulighet for å knytte aktiviteten sammen med konteksten eller miljøet der læringen skjer. Miljøet består av materielle elementer som fysisk rom, objekter, mennesker og immaterielle elementer som kulturelle bakgrunner, erfaringer, og ideologiske og filosofiske disposisjoner. Elementene er på en eller annen måte statisk, men blir konstant fortolket og gitt nye betydninger gjennom aktivitetene og prosessene som skjer i miljøet. Dessuten er elementene i miljøet dypt sammenflettet med aktivitetene som forekommer i miljøet og vil danne og påvirke sosiale og menneske-objekt interaksjoner. Det er viktig å påpeke at den dype sammenfletting av de ulike faktorene skaper komplekse situasjonelle forhold som ikke kan reduseres til enkle årsakssammenhenger.


Fakta om landsbyen - PED3802

Emnekode: PED3802
Landsbytittel: Fremtidens læringsmiljøer
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Patric Wallin
Kontakt: patric.wallin@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Bilde ped3802

 

Illustrasjon.


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.