Roten til alt ondt

Roten til alt ondt

Hva er felles for kreft, diabetes og overvekt? 

Det er faktisk betennelse

Får du en infeksjon bekjemper kroppen denne ved hjelp av betennelse (inflammasjon). Betennelse kan også bidra til sykdom som kreft, diabetes, hjerte/karsykdom, Alzheimers sykdom, revmatisme, og svangerskapsforgiftning. Stress og fedme fremmer betennelsestilstander som kan føre til sykdom. Betennelse ligger bak våre store folkesykdommer og har omfattende konsekvenser for enkeltmennesket og samfunnet.

Forskningen avslører stadig ny kunnskap om betennelse. Denne kunnskapen må brukes til å fremme god helse i befolkningen. Dette kan gjøres med å finne nye måter å bruke kunnskapen på.  Originale tanker og tilnærminger kan oppstå på tvers av fagfelt, og vi ønsker å dyrke frem både kreative løsninger og nye måter å formidle kunnskap på. Går du med en spillutvikler i magen – eller er opptatt av samfunn og formidling er dette en landsby for deg!

Landsbyen «Roten til alt ondt» ønsker å sette fokus på kunnskapsformidling gjennom nye former for tverrfaglighet og kreative løsninger som fremmer god helse i befolkningen.

Person som spiser fastfood med en flamme avbildet på genseren. Grafikk.

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø kan delta her! Har du kunnskap innenfor kommunikasjon, data/teknologi/spillutvikling, design/arkitektur, økonomi, psykologi, medisin/helse/naturvitenskap, historie, filosofi eller pedagogikk – er dette en landsby som kan passe for deg!

Om landbyen

I denne landsbyen fokuserer vi på å hjelpe befolkningen til økt kunnskap om betennelsesrelaterte sykdommer og uhelse for å ta gode valg. Dere står fritt til å bygge en oppgave som belyser et helsetema som er knyttet til betennelse gjennom formidling av kunnskap, nye perspektiver eller løsninger. Vi ønsker å kombinere helsekunnskap, med kreative løsninger og formidling. Har du et helsetema som opptar deg er dette en landsby hvor du kan få muligheten til å fordype deg i det.

Målet med Eit er også å gi studenter et innblikk i tverrfaglig samarbeid og prosess, og man får anledning til å bli bevisstgjort gruppeprosesser og fordypning i et spennende prosjekt. Landsbyen gir deg muligheten til en intens reise i både helsetema og utvikling av din egen tverrfaglige kompetanse.

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet.

Litt om betennelse

Betennelse (inflammasjon) er i utgangpunktet en normal reparasjonsprosess for kroppen ved skade og infeksjon. Men betennelsen kan også bli årsak til sykdomsutvikling om den kommer ut av balanse eller kontroll. Unormal betennelse kan oppstå som følge av medfødte sårbarheter i immunsystemet, som følge av miljøpåvirkning og kombinasjoner av dette. Du vil få vite mer om betennelse de første landsbydagene.

Bilde av tekst: "Inflammation = n√∞Σ(i=1) evil ?"

CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning

Tre kvinner i hvite frakker i et laboratorium CEMIR er et senter for fremragende forskning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. CEMIR jobber for å forstå betennelsesmekanismer og hvordan disse kan påvirkes. Forskningen har som formål å utvikle metoder for å diagnostisere og behandle sykdommer der betennelse spiller en avgjørende rolle. Det er stor interesse for jakten på fellestrekkene også i internasjonal forskning. Forstår man de felles betennelses-mekanismene, finner man behandlingsformer som kan ha betydning på tvers av sykdomsgrupper.

Fakta om landsbyen - MFEL4855

Emnekode: MFEL4855
Landsbytittel: Roten til alt ondt
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Anne Mari Rokstad
Kontaktinformasjon: anne.m.rokstad@ntnu.no
Undervisningsår: 2020

Infobox web presentations

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.