Vitenskap og fiksjon

Vitenskap og fiksjon

Denne landsbyen tar for seg skillet mellom vitenskap og fiksjon i den nyere tids katastrofer og forbrytelser, både fra virkeligheten, i mediene og i kunsten. Temaet har samfunnsnytte fordi studentene vil presentere sine hypoteser, samle empiri og bevise eller underkjenne dem. Landsbytemaet er godt egnet for tverrfaglighet siden det involverer medisin, vitenskap og kunst. 

Kollage av faksimiler med bilder, medieklipp og film.

 

Relevant kompetanse

Medisin, biologi, fysikk, kjemi, psykologi etc. 

Om landsbyen 

Studentene skal prøve seg på en kritisk gjennomgang av det vitenskapelige grunnlaget bak den nyere tids katastrofer og forbrytelser, både fra virkeligheten, i mediene og i kunsten. 

Undervisningsspråk: Plenumssesjoner med landsbyleder vil foregå på engelsk, mens diskusjonene i gruppene vil foregå på norsk. 

Fakta om landsbyen - MFEL4852

Emnekode: MFEL4852
Landsbytittel: Vitenskap og fiksjon
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Denis Kainov 
Kontakt: denis.kainov@ntnu.no
Undervises: Vår 2020 
Undervisningssted: Trondheim 

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.