Science and fiction

Science and fiction

 • The village theme is about science and fiction in recent disasters and crimes in life, the media and the art
 • It is good for society because people will put forward their hypotheses, collect evidence and prove / disprove them
 • The village theme well suited for interdisciplinarity because it combines medicine, science and art.

Kollage av faksimiler med bilder, medieklipp og film.

 

Relevant competency

Medicine, biology, physics, chemistry, psychology etc. are relevant competencies.

About the village 

Participants will try to dissect scientific basis of most recent disasters and crimes in life, the media and the art.

 

Topics collage

 

Facts

 • Course code: MFEL4852
 • Type: Intensive
 • Language: English
 • Village supervisor: Denis Kainov 
 • Contact: denis.kainov@ntnu.no
 • Semester: Spring 2024
 • Location: Trondheim 
 • Host faculty: MH

How do I register for EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.