bilde

logo dln

 

 

Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon.

DLN er svar på Forskningsrådets strategiske initiativ – “Digital Life – convergence for innovation”. Det virtuelle senteret inneholder 12 større forskningsprosjekt, og ledes gjennom et samarbeid mellom universitetene NTNU, UiO og UiB.

 

Senter for Digitalt Liv Norge ved NTNU

 

Forskningsprosjekt ledet fra NTNU

3D Life

Prosjektet jobber med eksperimentelle og simulerte vevsmodeller i 3D.

Projektleder: Berit Løkensgard Strand, Institutt for Bioteknologi og Matvitenskap.

Auromega

Prosjektet jobber med mikrobiell produksjon av omega-3 fettsyrer.

Prosjektleder: Per Bruheim, Institutt for Bioteknologi og Matvitenskap

Dobbelt intraperitoneal kunstig bukspyttkjertel

Prosjektet jobber med å lage en kunstig bukspyttkjertel for kontinuerlig blodsukkerregulering i pasienter med diabetes.

Prosjektleder: Sven M Carlsen, MH fakultetsadministrasjon.

Lab-on-a-chip

Prosjektet jobber med å lage et diagnoseverktøy for flytende pasientprøver som kan brukes til raske, nøyaktige analyser utenfor sykehuslaboratorier som f.eks. et legekontor.

Prosjektleder: Astrid Aksnes, Institutt for Elektroniske Systemer.

Ut over disse prosjektene er NTNU også representert ved flere av de andre forskningsprosjektene i senteret.

 

Forskerskolen Digitalt Liv Norge

NTNU leder Centre for Digital Life Research School hvor Per Bruheim – Institutt for Bioteknologi og Matvitenskap og Heidrun Åm – Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier er styremedlemmer.

 

Senterledelse

NTNU har ansvaret for følgende oppgaver i senterledelsen (nettverksprosjektet):

Ledelse

Senterleder: Trygve Brautaset

Senterkoordinator: Marie H. Aune

 

Sammfunnsansvarlig forskning (RRI)

Gruppeleder: Heindrun Åm

Koordinator/Professor II: Roger Strand

 

Utdanning og rekruttering

Gruppeleder: Olav Haraldseth

Forskerskolekoordinator: Liv E. Falkenberg

 

DLN styre

Styrerepresentant fra NTNU er Tor Grande – Prodekan for forskning, Fakultetet for naturvitenskap.