bilde

logo dln

 

 

Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon. DLN er svar på Forskningsrådets strategiske initiativ – “Digital Life – convergence for innovation”. Senteret inneholder mange store forskningsprosjekt, og ledes gjennom et samarbeid mellom universitetene NTNU, UiO og UiB.

 

Senter for digitalt liv Norge ved NTNU

Senterledelse

NTNU har ansvaret for følgende oppgaver i senterledelsen (nettverksprosjektet):

Ledelse

Scientific director: Trygve Brautaset

Seniorrådgiver/senterkoordinator: Liv E. Falkenberg

Seniorrådgiver: Ragnhild I. Vestrum

Samfunnsansvarlig forskning (RRI)

Professor II: Roger Strand

Seniorrådgiver: Anders Braarud Hanssen

Utdanning og rekruttering

Gruppeleder: Olav Haraldseth

Forskerskolekoordinator: Liv E. Falkenberg

 

DLN styre

Styrerepresentant fra NTNU er Tor Grande – Prorektor for forskning.

Forskningsprosjekt ledet fra NTNU

 • Auromega
  Prosjektet jobber med mikrobiell produksjon av omega-3 fettsyrer.
  Prosjektleder: Per Bruheim, Institutt for Bioteknologi og Matvitenskap.
   
 • Dobbelt intraperitoneal kunstig bukspyttkjertel
  Prosjektet jobber med å lage en kunstig bukspyttkjertel for kontinuerlig blodsukkerregulering i pasienter med diabetes.
  Prosjektleder: Sven M Carlsen, MH fakultetsadministrasjon.
   
 • Lab-on-a-chip
  Prosjektet jobber med å lage et diagnoseverktøy for flytende pasientprøver som kan brukes til raske, nøyaktige analyser utenfor sykehuslaboratorier som f.eks. et legekontor.
  Prosjektleder: Astrid Aksnes, Institutt for Elektroniske Systemer.
   
 • DrugLogics
  Prosjektet jobber med kombinasjoner av legemiddel i kreftbehandling.
  Prosjektleder: Astrid Lægreid, Institutt for klinisk og molekylær medisin.
   
 • 3D life
  Prosjektet jobber med eksperimentelle og digitale vevsmodeller.
  Prosjektleder: Berit Løkensgard Strand, Institutt for bioteknologi og matvitenskap.
   
 • Listening to the patients
  Prosjektet jobber med å lytte til pasientenes mage/tarm for å bedre livskvaliteten til mennesker med diabetes type I.
  Prosjektleder: Sven Magnus Carlsen, MH fakultetsadministrasjonen.
   
 • PROVIZ
  Prosjektet jobber med å utvikle AI-basert software for å identifisere prostatakreft i MR bilder.
  Prosjektleder: Tone Frost Bathen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.
   
 • ResPublica
  Psosjektet jobber med "Responsibility, practice and the public good across Digital Life".
  Prosjektleder: Heidrun Åm, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Ut over disse prosjektene er NTNU også representert ved flere av de andre forskningsprosjektene i senteret.

 

Forskerskolen Digitalt Liv Norge

NTNU leder Senter for digitalt liv Norge sin forskerskole hvor Per Bruheim (Professor ved Institutt for Bioteknologi og matvitenskap), Olav Haraldseth (Professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) og Emil Karlsen (PhD ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap) sitter i styret.